(Azerbaijan) AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantları Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika”  ixtisasları üzrə hüquq  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdikləri  “Səhiyyə sistemində korrupsiya xarakterli əməllərin bioetik və hüquqi xüsusiyyətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikası” (Биоэтические и правовые особенности деяний коррупционного характера в системе здравоохранения: международная практика и Азербайджанская Республика”  və “Pasiyentlərin məlumatlandırılmış razılıq hüququ: beynəlxalq təcrübə və milli qanunvericilik” (“Право пациента на информированное согласие: международная практика и национальное законодательство”) mövzularında dissertasiya işlərinin əsas müdafiədən qabaq geniş müzakirəsini keçirmək üçün Elmi Seminar

Извините, этот техт доступен только в “Azerbaijan”.

Новости

Публикации

Интервью