P.H.Гусейнов ” Азербайджан и армянский вопрос на Кавказе”

Publication image

Rizvan Hüseynovun “Azərbaycan və Qafqazda erməni məsələsi” kitabında az öyrənilmiş və ya bütünlüklə naməlum qalan çoxsaylı arxiv materialları, orta əsr əlyazmaları və mənbələri əsasında Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və tarixi arealına münasibətdə erməni təbliğatının əksər fərziyyələrinin yalan olması sübut edilmişdir. Həmçinin, digər xalqların mədəniyyəti, tarixi, mənəvi və memarlıq irsinin mənimsənilməsində erməni təbliğatının, ideoloji və tarix elmlərinin tətbiq etdikləri çoxəsrlik texnologiyanın gizli mexanizmləri də göstərilmişdir. 

Rəqəmlərdə

  • 480

    Events
  • 7

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ