Mirağa Cəfərquliyev: Cinayət mühakimə icraatında dövlət dilinin tətbiqi: ümummilli lider H.Əliyevin dil siyasəti kontekstində

Publication image

Müəllifin “Cinayət mühakimə icraatında dövlət dilinin tətbiqi:Ümummilli lider H.Əliyevin dil siyasəti kontekstində” adlı monoqrafiyasında uzun illər toplanmış istintaq və məhkəmə praktikası materialları əsasında cinayət mühakimə icraatında milli dil problemləri, ümumiyyətlə, bütövlükdə milli dillə bağlı məsələlər geniş öyrənilmiş, cinayət prosesində tərcüməçilər institutunun əhəmiyyəti barədə söhbət aparılır, sadalanan problemlər üzrə bir sıra xarici ölkələrin təcrübəsi təhlil edilir, cinayət-prosessual qanunvericiliyinin gələcək inkişafı və təkmilləşdirilməsinə dair konkret təkliflər irəli sürülür.
Monoqrafiya hüquq institutları və fakültələrinin müəllimləri, alimləri, aspirantlar, doktorantlar, tələbələr, habelə hüquq-mühafizə orqanlarının praktiki işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Rəqəmlərdə

  • 480

    Events
  • 7

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ