A.İ.İslamov.”Moisey Xorenlinin saxta “Hayların tarixi”

Publication image

Abbas İslamovun tədqiqatı Moisey Xorenskinin  “Hayların tarixi” adlı əsərinin təhlilinə həsr olunub.  Müəllif təkzibedilməz faktlar vasitəsilə istər M.Xorenskinin, istərsə də  onun  ədəbi və tarixi mənbələrin  plagiat və təhrif edilməsi ilə qələmə aldığı «tarixin» «erməni ənənəsi»nin bünövrəsində məhək daşına çevrilən misli görünməmiş bir saxtakarlıq olduğunu sübuta yetirir. Saxtalaşdırmanın ümumi mənzərəsini yalnız Xorenskinin - özünü V əsrə aid edən naməlum kompilyatorun əsərində mövcüd olan  və "erməni ənənəsi"nin  hüdudlarından kənar başqa heç bir  mənbədə təsdiqini tapmayan uydurulmuş adların və hadisələrin bolluğu tamamlayır. 

Rəqəmlərdə

  • 480

    Events
  • 7

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ