ASALA – international threat: declassified Report of CIA, USA (ASALA – международная угроза: рассекреченный доклад ЦРУ США)

“Asala-international threat: declassified report of CIA, USA”,  Asala-международная угроза: рассекреченный доклад ЦРУ, США” kitabı İnsan Hüquqları İnstitutunun 2014-cü ildə rus və ingilis dillərində nəşr etdirdiyi erməni terror təşkilatlarının törətdiyi vəhşilikləri […]

Bioetika və insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə

İnsan Hüquqları İnstitutunun “Bioetika və İnsan  Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamə”sində 19 oktyabr 2005-ci ildə YUNESKO-nun Baş Konfransının 33-cü iclasında qəbul olunmuş ümumi müddüalar, prinsiplər, prinsiplərin tətbiqi, bəyannamənin irəli sürülməsi, yekun […]

Genetik modifikasiya olunmuş qida məhsulları

Bu dərs vəsaiti genetik modifikasiya edilmiş orqanizmlər və onların məhsulları haqqında yazılmış ilk kitabdır. Dərslikdə gen mühəndisliyi nəticəsində genomu dəyişdirilmiş orqanizmlər, onların məhsulları, yayılması və hüquqi tənzimlənməsi  haqqında geniş məlumat […]

Bioetika, hüquq və insan hüquqları

Kitabın aktuallığı əhalinin həyat səviyyəsinin, sağlamlığının qorunmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və ondan istifadə üçün müvafiq beynəlxalq hüquqi bioetik normaların formalaşmasında ortaya çıxan bioetik problemlərin təhlilinin […]

Azərbaycan və çin davamli sosial-iqtisadi inkişaf yolunda

Məlum olduğu kimi bu gün dünyada Çin iqtisadiyyatı çox böyük sürətlə inkişaf edir. Çinin iqtisadi inkişaf modeli bazar mexanizmlərinin iqtisadi səmərəliliyinin sosial səmərəlilik və sosial ədalətlə optimal şəkildə uyğunlaşdırılmasına (uzlaşdırılmasına) […]

GMO və ərzaq təhlükəsizliyi

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş “GMO və Ərzaq təhlükəsizliyi” kitabında İnstitutun direktoru, Milli Məclisin deputatı, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Mustafayevanın “Milli genofondumuz təhlükə altındadır” başlıqlı […]

Bioetika, tibbi hüquq və yeni texnologiyalar

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun yaradılmasının 15 illiyi münasibətilə nəşr olunmuş “Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni texnologiyalar” toplusu bioetika, yeni texnologiyalar və onların səhiyyədə, ərzaq sənayesində və kənd təsərrüfatında tətbiqi, biotibbi […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr