A.İ.İslamov.”Moisey Xorenlinin saxta “Hayların tarixi”

Abbas İslamovun tədqiqatı Moisey Xorenskinin  “Hayların tarixi” adlı əsərinin təhlilinə həsr olunub.  Müəllif təkzibedilməz faktlar vasitəsilə istər M.Xorenskinin, istərsə də  onun  ədəbi və tarixi mənbələrin  plagiat və təhrif edilməsi ilə […]

Abbas İslamov. “Ermənistan toponimləri və hayk xalqı: saxtakarlıqların mənbələri

Abbas İslamovun “Ermənistan toponimi və hayk xalqı: saxtalaşdırma mənbələri” kitabı təcavüzkar işğalçı siyasətlərinə haqq qazandırmağa çalışan erməni psevdo-alimlərinin, millətçilərinin və ideoloqlarının yalanlarına həsr edilmişdir. Müəllif tərəfindən arxiv sənədləri, tarixi abidələr […]

“Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 1918-1920-ci illərin sənədləri”

2014-ci ildə “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 1918-1920-ci illərin sənədləri” adlı yeni bir kitab nəşr edilmişdir. Kitab, ADR zamanında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının fəaliyyətinə həsr olunub. Komissiyanın məqsədi “Daşnaksutyun” partiyasının, ermənilər tərəfindən törətdiyi […]

Şamaxı: 100 il “tam məxfi qrifi” altında

Həm respublikada və həm də xarici ölkələrdə ciddi elmi araşdırmaların, monoqrafiya və məqalələrin müəllifi kimi tanınan, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, professor Rövşən Vəlizadənin (Novruzoğlunun) xarici müəlliflərlə hazırlanmış bu kitabı […]

Azərbaycan Respublikasında miqrasiya siyasətı və insan hüquqları

Bu tezislər toplusu İnsan Hüquqları İnstitutunun, AR Beynəlxalq Miqrasiya Xidməti və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində 10 aprel 2014-cü il tarixdə “Azərbaycan Respublikasında Miqrasiya Siyasəti və İnsan Hüquqları” mövzusunda […]

Antikorrupsiya siyasəti dövlətin davamlı iradəsidir

Bu kitab dövlətin idarəetmə sistemində şəffaflıq prinsipinin qorunması, büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə xərclənməsi, maliyyə intizamının gücləndirilməsi, eləcə də korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı mübarizə tədbirlərinin genişləndirilməsi sahəsində son illər ölkəmizdə […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr