Nəsib Şükürov: Yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində Yuvenal Ədliyyənin rolu və onun təkmilləşdirilməsi (monoqrafiya)

Monoqrafiyada, Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının ali dəyər kimi tanınması, yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin beynəlxalq və dövlətdaxili hüququnun aktual problemlərindən biri olması, uşaq hüquqları […]

Aytən Mustafazadə,Zamiq Aslanov: Tibb hüququ

Dərs vəsaiti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan yeni qanunvericiliyi, hüquq nəzəriyyəsi əsasında və səhiyyə sahəsində bir çox təcrübi problemlər nəzərə alınaraq […]

Aytən Mustafazadə ,Nazim Cəfərli: İslam hüququ

“İslam hüququ (insan hüquqları kontekstində)” adlı kitab islam və insan hüquq-ları və azadlıqları kontekstində işlənməklə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam […]

Metsamor AES- Region üçün Ekoloji bomba

Çernobıl AES və Fukusima AES-də baş verən faciənin çətin və acıverici təcrübə olmasına baxmayaraq hal-hazırda uzun illərdi Ermənistan Respublikası ərazisində yerləşən və bütün dünya üçün təhlükə hesab edilən Metsamor AES […]

Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda

2014-cü ildə «Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda» adlı elmi məqalələr toplusu nəşr olunub. Topluda AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun doktorant və dissertantlarının elmi məqalələri dərc olunub. Toplunun layihə rəhbəri və elmi […]

Z.N.Aslanov “Hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində vəkillik institunun rolu

Bu monoqrafiya hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində vəkillik institutunun rolunun təhlilinə həsr olunmuşdur. Müəllif həmin monoqrafiyada vəkillik institutunun nəzəri aspektləri: vəkillik institutunun anlayışı və mahiyyəti, vəkillik institutunun yaranması tarixi, […]

A.İ.İslamov.”Moisey Xorenlinin saxta “Hayların tarixi”

Abbas İslamovun tədqiqatı Moisey Xorenskinin  “Hayların tarixi” adlı əsərinin təhlilinə həsr olunub.  Müəllif təkzibedilməz faktlar vasitəsilə istər M.Xorenskinin, istərsə də  onun  ədəbi və tarixi mənbələrin  plagiat və təhrif edilməsi ilə […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr