Mirağa Cəfərquliyev: Cinayət mühakimə icraatında dövlət dilinin tətbiqi: ümummilli lider H.Əliyevin dil siyasəti kontekstində

Müəllifin “Cinayət mühakimə icraatında dövlət dilinin tətbiqi:Ümummilli lider H.Əliyevin dil siyasəti kontekstində” adlı monoqrafiyasında uzun illər toplanmış istintaq və məhkəmə praktikası materialları əsasında cinayət mühakimə icraatında milli dil problemləri, ümumiyyətlə, bütövlükdə […]

Fuad Hüseynov : Qayıdışdan doğan böyük dirçәliş

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Baş direktoru, h.ü.e.d., professor Aytən Mustafazadənin elmi redaktorluğu ilə institutun İcraçı direktoru, i.e.ü.f.d. Fuad Hüseynovun  “Qayıdışdan doğan böyük dirçәliş” adlı kitabı işıq üzü görüb. […]

“Süni intellekt və robot texnikasi insan hüquqlari kontekstində”

“Süni intellekt və robot texnikasi insan hüquqlari kontekstində” adlı topluda süni intellektin mövcud hüquq sistemləri çərçivəsində tətbiqi, әmәk resurslarına və sosial sahəyə tәsiri, eləcə də sözügedən müasir texnologiyaların cәmiyyәtin vә […]

Abbas İslamov: Favstos Buzandın “Hayların tarixi” əsərinin absurdları

Təqdim olunan kitabda müasir Ermənistan milli tarix məktəbi tərəfindən “qədim erməni tarixşünaslığının ən görkəmli abidələrindən biri” sayılan Favstos Buzandın “Hayların tarixi” əsəri («История хайев») tənqidi baxımdan təhlil edilmişdir. F.Buzandın “Hayların […]

SÜLEYMANOV C.İ. iSMAYILOVA S.; RƏCƏBOVA T.F., TEYMUROV A.A. “İnsan hüquqları və Cinayət prosesi: Ədalətli məhkəmə araşdırması üzrə təlim”

Məhkəmə prosesinin ədalətli olması insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi amillərinin kompleksi ilə müəyyən edilir. Monoqrafiyada fərdi hüquqların əlaqələri və cinayət prosesinin müddəaları, əsas anlayışlar, prinsiplər və sistem münasibətləri, ədalətli […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr