İşgəncəsiz cəmiyyət

Bu gun cəmiyyətdə diqqət mərkəzində olan aktual problemlərdən biri də insan hüquq və azadlıqlarıdır. Bu problem siyasi-hüquqi problemlər sırasında mühüm yer tutur. İnsan hüquq və azadlıqları elmi-tədqiqat araşdırmalarının əsas predmetidir. […]

Alternativ məhkəmə tibbi ekspertizasi

Ölkədə alternativ, müstəqil, sərbəst ekspertizanın təşkili haqq-ədalətin, demokratik prinsiplərin, insan hüquqlarının müdafiəsinin təminatı baxımından vətəndaş cəmiyyətinin mühüm ehtiyacı kimi qalmaqdadır. İctimaiyyəti narahat edən hal – işin həlli üçün vacib faktor […]

Çin və Azərbaycanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişaf dinamikası

Müstəqil Azərbaycan Respublikası son illər ərzində qaynar ictimai-siyasi həyat yaşamış, öz müstəqilliyini daha da inkişaf etdirərək möhkəmləndirmiş və əbədiləşdirmişdir. Dünya birliyində özünəməxsus yer tutmağa çalışan müstəqil dövlətimizin istər xarici, istərsə […]

Qadın miqrasiyası problemləri və insan hüquqları

Vəfa Məmmədova. Məqalədə qadınların əmək miqrasiyası problemləri ətraflı şərh edilir. Müəllif bu təzahürün sosial mənşəyini, iş verənlər və vasitəçi firmalar tərəfindən qadın əməyinin diskriminasiyasının səbəblərini təhlil edir. Həm donor, həm […]

Milli genofondumuz təhlükə altındadır

Aytən Mustafayeva, hüquq elmləri namizədi   Məlum olduğu kimi, 2010-cu il Azərbaycanda "Ekologiya ili" elanedilmişdir. Bu, heç də təsadüfi deyildir. Sonillər biz hamımız dövlət başçısı cənab İlham Əliyevinsağlam həyat tərzi, […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr