Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika” ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə şurası

Nəzərinizə çatdırırık ki, Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika” ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdikləri “Səhiyyə sistemində korrupsiya xarakterli əməllərin bioetik və hüquqi xüsusiyyətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikası” ("Биоэтические и правовые особенности деяний коррупционного характера в системе здравоохранения: международная практика и Азербайджанская Республика”) və “Pasiyentlərin məlumatlandırılmış razılıq hüququ: beynəlxalq təcrübə və milli qanunvericilik” (“Право пациента на информированное согласие: международная практика и национальное законодательство”) mövzularında dissertasiya işlərinin müdafiyəsi 2022-ci il mart ayının 11-də keçiriləcək saat 13.00

Müdafiə AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, H.Cavid küç.,125 ünvanında keçiriləcək. Müdafiənin keçiriləcəyi elektron link:
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Sizi Zoom tədbiqində planlanmış tədbirə dəvət edir.
Mövzu: 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03 -“Bioetika” ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə şurası
Vaxt: Mart 11, 2022 13:00 Bakı
Zoom Tədbirinə qoşul
https://us02web.zoom.us/j/89971526662?pwd=NnM5RlFET3o5NWc3eng5UmpMa0JiQT09
Tədbirin ID: 899 7152 6662
Şifrə: 981206

Rəqəmlərdə

  • 435

    Events
  • 10

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ