AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantları Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika”  ixtisasları üzrə hüquq  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdikləri  “Səhiyyə sistemində korrupsiya xarakterli əməllərin bioetik və hüquqi xüsusiyyətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikası” (Биоэтические и правовые особенности деяний коррупционного характера в системе здравоохранения: международная практика и Азербайджанская Республика”  və “Pasiyentlərin məlumatlandırılmış razılıq hüququ: beynəlxalq təcrübə və milli qanunvericilik” (“Право пациента на информированное согласие: международная практика и национальное законодательство”) mövzularında dissertasiya işlərinin əsas müdafiədən qabaq geniş müzakirəsini keçirmək üçün Elmi Seminar

Nəzərinizə çatdırırık ki, AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantları Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika”  ixtisasları üzrə hüquq  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdikləri  “Səhiyyə sistemində korrupsiya xarakterli əməllərin bioetik və hüquqi xüsusiyyətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikası” (Биоэтические и правовые особенности деяний коррупционного характера в системе здравоохранения: международная практика и Азербайджанская Республика”  və “Pasiyentlərin məlumatlandırılmış razılıq hüququ: beynəlxalq təcrübə və milli qanunvericilik” (“Право пациента на информированное согласие: международная практика и национальное законодательство”) mövzularında dissertasiya işlərinin əsas müdafiədən qabaq geniş müzakirəsini keçirmək üçün Elmi Seminar yaradılmışdır.

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Sizi Zoom tədbiqində planlaşdırılmış elmi seminara dəvət edir.

Тема: Zoom meeting invitation - Elmi Seminar

Время: 12 янв. 2022 12:00 PM Баку.

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/84317222767?pwd=YlJhSWJla1FwNWxBbGFIa212cmVSQT09

Идентификатор конференции: 843 1722 2767

Код доступа: WsTgL3

Rəqəmlərdə

  • 435

    Events
  • 10

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ