“Cәnubi Qafqaz: postmünaqişә vәziyyәtinin siyasi-hüquqi aspektlәri” adlı məqalələr toplusunun təqdimatı keçirilib

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının (DİA) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq onlayn konfrans çərçivəsində “Cәnubi Qafqaz: postmünaqişә vәziyyәtinin siyasi-hüquqi aspektlәri” adlı məqalələr toplusunun təqdimatı olub. Adıçəkilən toplunun elmi məsləhətçisi Hüquq vә İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, hüquq elmlәri doktoru, professor Aytәn Mustafazadә, elmi redaktoru DİA-nın kafedra müdiri, hüquq elmlәri doktoru, professor, Fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfir, ikinci dәrәcә dövlәt müşaviri Namiq Əliyevdir.

Cənubi Qafqazda postmünaqişə vəziyyətinin siyasi-hüquqi aspektlərinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib

Oktyabrın 20-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Cənubi Qafqaz: postmünaqişə vəziyyətinin siyasi-hüquqi aspektləri” mövzusunda beynəlxalq onlayn konfrans keçirilib. Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsini tarixi Qələbə ilə başa vurması, onun müharibəyəqədərki və Qələbədən sonra diplomatik fəaliyyəti, mühüm beynəlxalq sənədlərin qəbul olunması istiqamətində qazandığı uğurlar gələcək iqtisadi dövlətlərarası layihələr beynəlxalq konfransın iştirakçıları tərəfindən presendent olaraq təhlil olunub.

“Cənubi Qafqaz: postmünaqişə vəziyyətinin siyasi-hüquqi aspektləri” mövzusunda beynəlxalq onlayn konfrans öz işinə başladı

Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Cənubi Qafqaz: postmünaqişə vəziyyətinin siyasi-hüquqi aspektləri” mövzusunda beynəlxalq onlayn konfrans keçirilir. Bu dəqiqələrdə öz işinə başlayan tədbirdə Azərbaycan, Polşa, Moldova, Litva, Gürcüstan, Qazaxıstan və Qırğızıstan respublikalarından, eləcə də İsrail dövlətindən və Rusiya Federasiyasından olan ekspertlər iştirak edirlər.

Qarabağ münaqişəsi nümunəsində beynəlxalq hüququn məcburetmə mexanizmi məsələləri

Hər birimizə məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlətimizin qanunvericiliyinin ana özəyini təşkil edir. O, daxili, iqtisadi və siyasi proseslərin reallıqları və perspektivləri yanaşı, həm də ölkəmizin qlobal birliyə inteqrasiyasına əsaslanır. Azərbaycan Konstitusiyası ölkəmizdə ədalət, azadlıq və təhlükəsizlik, Azərbaycan xalqının ümumbəşəri bəşəri dəyərlərə sadiqliyini, sülh, təhlükəsizlik və digər xalqlarla dostluq prinsipləri üzərində yaşamasını bəyan edir. Bu fikirlər AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, hüquq elmləri doktoru, professor Aytən Mustafazadənin "Day.Az" Media Şirkətinin news.day.az xəbər portalında yayımlanan "Qarabağ münaqişəsi nümunəsində beynəlxalq hüququn məcburetmə mexanizmi məsələləri" ("Вопросы механизма принуждения в международном праве на примере Карабахского конфликта") adlı məqaləsində yer alıb.

İnsan hüquqlarının tarixi meyara görə təsnifatı verilib

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Ümumi şöbəsinin müdiri Nigar Məmmədovanın “İnsan hüquqlarının tarixi meyara görə təsnifatı” adlı məqaləsi “Elmi iş” beynəlxalq elmi jurnalında çap olunub. Məqalədə qeyd olunur ki, insan hüquqları insanları ciddi siyasi, hüquqi və sosial istismardan qorumağa çalışan normalardır. Bu hüquqlardan başlıca olanları din azadlığı, cinayət ittihamı ilə ədalətli mühakimə olunma hüququ, işgəncə görməmək və təhsil hüququdur. İnsan hüquqları fəlsəfəsi dedikdə -insan hüquqlarının mövcudluğu, mahiyyəti, universallığı, əsaslandırılması və hüquqi statusu ilə bağlı suallara cavab başa düşülür.

İngilis dilində nəşr edilən “Azərbaycan silah sənəti” kitabının təqdimatı keçirilib

Bu günlərdə Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən VII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində “The Azerbaijan Armourer's Art” (“Azərbaycan silah sənəti”) kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə iştirak edən AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun baş elmi işçisi, Qafqaz tarixi mərkəzinin direktoru Rizvan Hüseynov vurğulayıb ki, həm nəfis tərtibatı, həm də özündə əks etdirdiyi zəngin məlumatlarla diqqət çəkən bu kitab qədim zamanlardan Azərbaycanda mövcud olmuş silahlardan, eləcə də müxtəlif muzey və kolleksiyalarda qorunub saxlanılan bu dəyərli sənət nümunələrindən bəhs edir.

“Dövlət idarəetməsi: nəzəriyyə və praktika” adlı monoqrafiya nəşr olunub

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda İnstitutun baş elmi işçisi, hüquq elmləri doktoru, professor Əli Rzayevin “Dövlət idarəetməsi: nəzəriyyə və praktika” adlı monoqrafiyası nəşr olunub. “Dövlət idarəetməsi: nəzəriyyə və praktika”da idarəetmənin mahiyyəti, məzmunu, mexanizmi, həmçinin insanın həyat fəaliyyətində, dövlətçilik sistemində – dövlət, dövlət hakimiyyəti, dövlət aparatı və dövlət qulluğunda onun yeri və rolu sosial, siyasi və hüquqi aspektlərdə təhlil edilir.

Professor Aytən Mustafazadə: “Hesab edirəm ki, tibbi və məhkəmə ekspertizalarının həyata keçirilməsində təcrübəli, bilikli mütəxəssislərin iştirakı çox vacibdir”

“İnjuria” hüquq jurnalının yeni – 13-cü sayı nəşr olunub. Jurnalın “Redaktorla müsahibə” rubrikasında Dünya Tibbi Hüquq (WAML) və Avropa Tibbi Hüquq (EAHL) assosiasiyalarının üzvü, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Aytən Mustafazadə ilə müsahibə yer alıb.

Yaddaşlarda əbədi yaşayan parlaq alim ömrü

Bu gün AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun ilk direktoru, Azərbaycanda siyasi elmlər üzrə ilk elmlər doktoru dərəcəsi almış, görkəmli Аzərbаycаn аlimi, pаrlаq ictimаi хаdim mərhum professor Rövşən Mustafayevin anadan olmasının 61-ci ildönümüdür.

Nəşrlər

Müsahibələr