DÖVLƏT  VƏ KONSTİTUSİYA HÜQUQU

Tel. (+994 12) 5372073
Faks (+994 12) 5372073
Elektron poçtu
Struktur bölmənin rəhbəri h.e.d., dosent Əliyev Sübhan Fərmayıl oğlu
İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • Qanunvericilik aktlarının ekspertizası, təkmilləşdirilməsi, konstitusiyaya uyğunluğu ilə bağlı rəylərin hazırlanması; • Konstitusiyanın tədqiqi; • Konstitusiyanın başqa ölkələrin konstitusiyaları ilə müqayisəsi; • Konstitusiyanın təkmilləşdirilməsi, həmçinin başqa konstitusiyaların mütərəqqi müddəalarının konstitusiyaya əlavə edilməsi üçün təkliflərin hazırlanması; • İnsan hüquqlarının konstitusion təminatları ilə bağlı elmi araşdırmaların aparılması və konstitusiyada təsbit olunması; • Dövlət və hüquq: prinsipləri, qarşılıqlı münasibətləri. İnzibati hüquq; • Azərbaycanda seçki hüququnun inkişafı, Seçki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi.
Əsas elmi nəticələri

News widget

  • 435

    Events
  • 10

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ