DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN HÜQUQİ TƏMİNATI ŞÖBƏSİ

Tel. (+994 12) 5372073;(+994 12) 537 20 76
Faks (+994 12) 5372079
Elektron poçtu
Struktur bölmənin rəhbəri
İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri - Şöbə, əsasən, aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
- Ekstremizmə qarşı mübarizənin kompleks sosial, siyasi və hüquqi əsaslarının tədqiqatı;
- Müasir  qloballaşma şəraitində dövlət təhlükəsizliyinə yönələn  təhdidlər və onların qarşısının alınması yollarının tədqiq edilməsi;
- Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və  çirkli pulların leqallaşdırılması ilə bağlı dövlət təhlükəsizliyinə qarşı təhdidlərin kompleks tədqiqatı;
- Kibercinayətkarlığa qarşı mübarizənin kompleks sosial-psixoloji, təşkilati-hüquqi və kriminoloji-kriminalistik tədqiqatı;
- Terrorçuluğa qarşı mübarizənin hüquqi təminatı problemlərinin öyrənilməsi;
- Kiberterrorçuluğun XXI əsrdə Azərbaycan dövlət təhlükəsizliyinə qarşı yönələn təhdid kimi öyrənilməsi;
- Terror aktları nəticəsində zərərçəkmiş şəxslərin sosial-hüquqi problemləri və onların həlli yollarının tədqiq edilməsi;
- Strateji obyektlərin antiterror müdafiəsinin təşkili, hüquqi  və taktiki əsaslarının tədqiqatı;
- Dövlət sirrinin mühafizəsinin  dövlət təhlükəsizliyi konteksində tədqiq edilməsi;
Əsas elmi nəticələri - Terrorçuluğa qarşı xüsusi hüquqi mübarizə: kriminalistik və əməliyyat-axtarış aspektlər;
- İnternetdə zorakılığın təbliğindən və internet-asılılıqdan uşaqların müdafiəsi problemləri;
- XX əsrin  80-ci illərində Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlılara  qarşı törədilən cinayətlər:
tarixi-siyasi, sosial-iqtisadi və kompleks hüquqi tədqiqatlar;
- Kiberterrorçuluğun dövlət təhlükəsizliyi üçün  yaratdığı təhdidlər və onların qarşısının alınması yolları;
- Ekstremizmə qarşı mübarizə: kompleks sosial, siyasi və hüquqi tədqiqatlar

News widget

  • 435

    Events
  • 10

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ