BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNSAN HÜQUQLARI

(+994 12) 5372079

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76
Faks (+994 12) 5372079
Elektron poçtu ccahangirli@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri s.e.ü.f.d. Cahangir Cahangirli
İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • MFP-nin 2.2 bəndinə uyğun olaraq, etnik azlıqların mədəni irsinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi sahəsində fəaliyyətin davam etdirilməsi; • Konfessiyalararası, etnoslararası zəmində dünyada mövcud gərginliyin tədqiqi və təhlili; • Azərbaycanda yaşayan çoxsaylı milli azlıqların birgə yaşam təcrübəsinin təhlili və dünyada təbliği; • Milli-mədəni irsin qorunması – mədəni hüquqlar YUNESKO-nun prinsipləri kontekstində
Əsas elmi nəticələri

News widget

  • 435

    Events
  • 10

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ