TƏHSİL

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri İşçilərin ümumi sayı 3 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  • Hüquq və insan […]

İNFORMASİYA HÜQUQU

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri s.f.d. Niyazov Xalid Qüdrət oğlu İşçilərin ümumi sayı 5 Əsas fəaliyyət […]

BEYNƏLXALQ HÜQUQ

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri İşçilərin ümumi sayı 4 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • Beynəlxalq […]

ƏCNƏBİLƏRİN HÜQUQLARI VƏ MİQRASİYA

(+994 12) 5372079 Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri H.ü.f.d. Ağasıyev Rasim Mizi oğlu Ağasıyev İşçilərin ümumi […]

HÜQUQ SAHƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Tel. (+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri h.f.d. Aslanov Zamiq Novruz oğlu İşçilərin ümumi sayı 6 Əsas fəaliyyət istiqamətləri Əsas istiqamətlər: – milli qanunvericiliyin […]

CİNAYƏT HÜQUQU VƏ CİNAYƏT PROSESİ

Tel. (+994 12) 5372073 Faks  (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri Prof. h.e.d. Süleymanov Cavanşir İslam oğlu İşçilərin ümumi sayı 11 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • İnsan […]

DÖVLƏT  VƏ KONSTİTUSİYA HÜQUQU

Tel. (+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372073 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri h.e.d., dosent Əliyev Sübhan Fərmayıl oğlu İşçilərin ümumi sayı 9 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • Qanunvericilik […]

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNSAN HÜQUQLARI

(+994 12) 5372079 Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu ccahangirli@yahoo.com Struktur bölmənin rəhbəri s.e.ü.f.d. Cahangir Cahangirli İşçilərin ümumi sayı 11 […]

DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN HÜQUQİ TƏMİNATI ŞÖBƏSİ

Tel. (+994 12) 5372073;(+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri İşçilərin ümumi sayı 9 Əsas fəaliyyət istiqamətləri – Şöbə, əsasən, aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət […]

MÜLKİ HÜQUQ, MÜLKİ PROSES VƏ SOSİAL İQTİSADİ HÜQUQLAR

Tel. (+994 12) 5372080;(+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372073 Elektron poçtu fuad_200@hotmail.com Struktur bölmənin rəhbəri i.ü.f.d. Fuad Hüseynov İşçilərin ümumi sayı 11 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şöbə demokratik prinsiplərin geniş yayılmış olduğu […]

Nəşrlər

Müsahibələr