“Şəxsiyyət dövlət möcüzə…” kitabinin təqdimat mərasimi

17 oktyabr 2017-ci ildə АMEA-nın Hüquq vəİnsan Haqlarıİn stitutunda İnstitutun baş elmi işçisi, hüquq elmləri doktoru, professor  Əli Rzayevin “Şəxsiyyət Dövlət Möcüzə”  adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Tədbirdə Azərbaycanın müvafiq nazirlik vəkomitələrinin nümayəndələri, alimlər vəkütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər.

«Şəxsiyyət Dövlət Möcüzə…» kitabı özünün qeyri-adiliyi, məzmununun zənginliyi, üç mürəkkəb problemi üzvü bağlılıqla - insan amili üzərində quraraq, dünyəvi və dini elmlərin vəhdətində məntiqi ardıcıllıqla tarixi, sosial və hüquqi aspektdə baxılması elm və sivilizasiyanın Şərqdə yaranaraq dünyaya yayılması faktlarının əsaslandırılması ilə səciyyələnir.

Kitabda insan, fərd və şəxsiyyətin mahiyyəti, insanın canlı aləmdə yeri, şəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyətləri (temperamenti, qabiliyyəti və  dahiliyi), şəxsiyyətin ləyaqət və statusu təhlil edilməklə ideal şəxsiyyət modeli formalaşdırılır.

Kitabda hamı üçün maraq kəsb edən Şumer və Quran möcüzələri haqqında dünya alimlərinin fikirlərini, Şərqin dünya sivilizasiya və mədəniyyətinə təsirindən və verdiyi töhfələrdən, bütün peyğəmbərlərin məhz Şərqdə dünyaya göz açması, hələ on dörd əsr əvvəl Quranda öz əksini tapmış fikirlərin on dörd il sonra dünya alimləri tərəfindən kəşf edilməsi başa düşülən dildə oxuculara çatdırılır.

Kitabın «Dövlət mexanizmi» adlanan fəslində dövlətçilik sistemi və onun elementləri: dövlət, dövlət hakimiyyəti, dövlət aparatı dövlət idarəetməsi və dövlət qulluğu üzvü bağlılıqla təhlil edilir, dövlət suverenliyi, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin yaranması və mahiyyəti araşdırılır.

Kitab tarixi faktlara və bu faktları əsaslandıran mənbələrlə zəngindir. Müəllif  tərəfindən təqdim olunan müvafiq mənbələrə əsaslanaraq mülahizə və ideyalar təhrif olunmadan oxucuya çatdırılır.

                                              

 

Rəqəmlərdə

  • 435

    Events
  • 10

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ