HAKİMLƏR ÜÇÜN AVROPA İNSAN HÜQUQLARI KONVENSİYASINA DAİR SEMİNAR

(Azerbaijan) 22 sentyabr 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutu, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası və Almaniya Beynəlxalq Hüquqi Əməkdaşlıq Fondunun (IRZ) birgə təşkilatçılığı ilə Lənkəran şəhərində Hakimlər üçün Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına dair seminar keçirilmişdir.

none

(Azerbaijan) Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (AIDA) və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutu ilə birgə Azərbaycan və Xəzər hövzəsi regionu ilə bağlı elmi tədqiqatların aparılması məqsədilə “Qonaq elmi işçilərin mübadiləsi proqramı” həyata keçirilməkdədir.

Уэльский саммит НАТО 2014: прогнозы и перспективы.

5 августа 2014 года в Баку под организацией Института по правам человека НАНА, Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и посольства Румынии в Азербайджане была проведена международная конференция на тему «Уэльский саммит НАТО 2014: прогнозы и перспективы». Заседание было открыто вступительной речью директора Института по правам человека, депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Айтен Мустафаевой и посла Румынии в Азербайджане Даниэля Кристиана Чиобану.

Презентация III тома книги «Лейла Алиева: «Справедливость к Ходжалы!» (Новая стратегическая модель против международного армянского терроризма)

20 июня 2014 года в гостинице "Four Seasons" при совместной организации Института По Правам Человека НАНА, Государственного Комитета по Делам Беженцев и Вынужденных Переселенцев Азербайджанской Республики, Международной пропагандистской и просветительской Кампании «Справедливость к Ходжалы!» и Международного Информационного Агентства «Kaspian İzvestiya» состоялась презентация трехтомного произведения писателя публициста, заслуженного журналиста Васифа Самедова и доктора философии по политическим наукам Ровшана Велизаде «Лейла Алиева: «Справедливость к Ходжалы!» (Новая стратегическая модель против международного армянского терроризма)».

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭТНОСОВ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

10 июня 2014 г. Институт по правам человека Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики, при поддержке Национальной Комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО и Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики провел международную конференцию по теме «Историческое и культурное наследие этносов Кавказской Албании в контексте прав человека».

Презентация книги «100 лет шамахи под грифом совершенно секретно»

1-го мая 2014 года в 11:00 в здании Института по Правам Человека НАНА прошла презентация книги «100 лет Шамахи под грифом “совершенно секретно”». Эта книга была подготовлена и опубликована Институтом по Правам Человека НАНА на основе преступлений совершенных армянскими террористами в Шамахе в 1918-ом году, забытых событий в Шамахе, секретных материалов, исторических фактов, трагических людских судеб и негласных реалиях жизни. Неизвестные до сих пор шамахинцам и всему Азербайджану факты и документы нашли свое отражение в этой книге.

Собрание по итоговому отчету за 2013 г.

18 апреля 2014 года в 10.00 в основном здании НАНА состоялось собрание всех научно-исследовательских институтов и учреждений, посвещенное итоговому отчету о проделанной работе за 2013 год. Первый час собрания был посвещен выставке о проделанной работе институтами. Выставка сопровождалась подготовленными слайдами (электронный вариант проделанной работы) для участников собрания. На выставке также были представлены публикации научных исследований. На собрание по годовому отчету за 2013 год Институт по правам человека НАНА представил информацию о проделанной работе как устно, так и в форме слайдов, а также довел до сведения участников собрания о научно-исследовательских работах, о планах семинаров и обсуждениях по данным работам, а также о материалах проведенных конференций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

10 апреля 2014-го года в гостинице «Hyatt Regency» в рамках совместного сотрудничества Института по Правам Человека и Конфликтологии НАНА, Государственной Миграционной Службы Азербайджанской Республики и Международной Организации по Миграции состоялась международная конференция на тему «Миграционная политика и Права Человека в Азербайджанской Республике».

“ANTİKORRUPSİYA SİYASƏTİ DÖVLƏTİN DAVAMLI İRADƏSİDİR” KİTABININ TƏQDİMATЫ

(Azerbaijan) 2014-cü il fevralın 19-da AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunun yeni nəşri – “Antikorrupsiya siyasəti dövlətin davamlı iradəsidir” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Bu elmi araşdırmanın müəllifləri tarix elmləri doktoru, professor Namiq Axundov və siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, professor Rövşən Vəlizadədir. Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 05 sentyabr 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Açıq hökumətin təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planı”nın müvafiq müddəalarının icra edilməsi istiqamətində növbəti əhəmiyyətli addım olaraq, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı dayanıqlı mübarizə problemlərinə həsr edilmişdir.

Публикации

Интервью