Oleq Yureyiviç Kuznetsov: Ermənistanda Faşizm Qəhrəmanlığının dövlət siyasəti
(Siyasi – Hüquqi və Tarixi – Fəlsəfi təhlil)

Publication image

Broşura, XXI əsrin əvvəllərindən etibarən Ermənistan Respublikasında müxtəlif formalarda həyata keçirilən bu siyasətin tarixi, hüquqi və siyasi elmi cəhətdən nəzərdən keçirilmiş bir hüquqi problem olduğu halda, faşizm qəhrəmanlığı ilə bağlı dövlət siyasətinin çoxşaxəli qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. Rusiya və Azərbaycan arxivlərində əvvəlcədən dərc edilmiş və yeni aşkar edilmiş tarixi sənədlərə əsaslanaraq, cinayətkar Нжде (Qareqin Ter Harutyunyan) şəxsiyyətinin qəhrəmanlaşdırılması ilə bağlı Ermənistan hakimiyyətinin hərəkətlərinə və onun faşist və irqçi məzmuna sahib olan gildiyasının nəzəriyyələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Broşura, eyni zamanda, Ermənistandakı Нжде şəxsiyyətini və intellektual irsini əbədiləşdirmək təcrübəsini bu ölkədə faşizmi tərifləməyi açıq şəkildə tanımaqdan imtina edən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini tənqid etdi.
Nəşr peşəkar siyasətçilər, diplomatlar, hüquq mühafizə və xüsusi xidmət orqanları, tarixçilər, hüquqşünaslar, politoloqlar, ali təhsil müəllimləri, aspirantlar və ali təhsil müəssisələrinin tələbələri, habelə Cənubi Qafqaz bölgəsinin müasir siyasi həyatı ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Rəqəmlərdə

  • 266

    Events
  • 10

    Departments
  • 168

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ