Nazim Kazım oğlu Əliyev: İştirakçılıqla törədilən qəsdən adam öldürmə cinayətlərinə görə məsuliyyət: Nəzəriyyə və təcrübə

Publication image

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutnun yeni nəşri olan bu monoqrafiya iştirakçılıqla törədilən qəsdən adam öldürmə cinayətlərinə görə məsuliyyət məsələlərinin həlli sahəsində mövcud elmi nəzəri biliyi dərinləşdirir, bu sahədə hüquq düşüncəsini irəliyə doğru aparır. Monoqrafiyanın müddəalarından hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil verən tədris müəssisələrində cinayət hüququ kursu üzrə mühazirələrin, seminar məşğələlərin aparılması, dərs vəsaitləri, dərslik, tədris proqramları və elmi-tədqiqat işlərinin hazırlanması üçün istifadə oluna bilər. Burada əksini tapan elmi nəticələr, təklif və tövsiyələr cinayət hüququ normalarının düzgün tətbiqi, qanunvericiliyin və məhkəmə təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi üçün faydalı ola bilər.

Rəqəmlərdə

  • 266

    Events
  • 10

    Departments
  • 168

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ