Xalid Niyazov: Dövlət informasiya siyasəti və informasiya hüququ (monoqrafiya)

Publication image

Bəşəriyyət öz inkişafının informasiya mərhələsinə qədəm qoyub. Müasir informasiya cəmiyyəti postsənaye dövrünün ictimai-siyasi, iqtisadi və sosiomədəni paradiqması kimi təzahür etməkdədir.

İnformasiya sahəsində dövlətin strateji fəaliyyət xəttini dövlət informasiya siyasəti müəyyənləşdirir.

Cəmiyyətdəki ictimai münasibətlərin palitrası dəyişdikcə paralel olaraq onları tənzimləyən normativ aktlar sistemi yaranır.

Təqdim edilən monoqrafiya müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət informasiya siyasətinin qanunvericilik əsaslarının tədqiqinə həsr olunmuşdur.

Rəqəmlərdə

  • 165

    Events
  • 10

    Departments
  • 154

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ