Süleymanov C.İ. “Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyinin kolliziyaları və onların aradan qaldırılması yolları”

Publication image

Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə (bundan sonra CPM) edilmiş dəyişikliklərə və əlavələrə baxmayaraq, bir sıra hallarda  onun  təyinatı üzrə istifadə olunmasını çətinləşdirən çoxlu səhvlərin, boşluqların, qeyri-dəqiqliklərin və ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yollarını izah edir.

Rəqəmlərdə

  • 266

    Events
  • 10

    Departments
  • 168

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ