Asif Qədirov: Mülkü hüquq. Xüsusi Hissə (dərs vəsaiti)

Publication image

Dərs vəsaitində ayrı-ayrı mülkü hüquqi müqavilələrin anlayışı, predmeti, forması və s. ilə bağlı mövzular öz əksini tapmışdır. Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsi, mövcud dərsliklər və mülkü hüquq normalarını əks etdirən digər qanunlar əsasında hazırlanmışdır.
Dərs vəsaitindən müəllimlər, ali məktəblərdə hüquq fakültəsində təhsil alan tələbələr, doktorantlar, elmi işçilər, vəkillər, məhkəmə-ədliyyə və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, habelə praktiki işçilər istifadə edə bilərlər.

Rəqəmlərdə

  • 177

    Events
  • 10

    Departments
  • 157

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ