Aqşin Quliyev: Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri

Publication image

Kitabda hüquq sosiologiyasının yaranması, formalaşması və inkişafının tarixi aspektləri nəzərdən keçirilir, sosioloji hüquqşünaslığın yaranması tarixinin dövrləri, fəlsəfi-hüquqi, siyasi-hüquqi və elmi zəminləri təhlil edilir. Tədqiqat əsərində sosioloji hüquqşünaslığın formalaşması prosesinə, klassik sosioloji hüquqşünaslıq məsələlərinə və s. problemlərə diqqət yetirilir.
Kitab ali məktəblərin hüquq, sosiologiya fakültələrinin tələbləri, aspirantlar, müəllimlər və sosioloqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tədqiqat əsərindən hüquq sosiologiyası və onun inkişaf tarixi ilə maraqlananlar da faydalana bilər.

Rəqəmlərdə

  • 176

    Events
  • 10

    Departments
  • 156

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ