Abbas İslamov. “Ermənistan toponimləri və hayk xalqı: saxtakarlıqların mənbələri

Publication image

Abbas İslamovun “Ermənistan toponimi və hayk xalqı: saxtalaşdırma mənbələri” kitabı təcavüzkar işğalçı siyasətlərinə haqq qazandırmağa çalışan erməni psevdo-alimlərinin, millətçilərinin və ideoloqlarının yalanlarına həsr edilmişdir. Müəllif tərəfindən arxiv sənədləri, tarixi abidələr və s. əsasında ermənilərin yalançılığı və özgələrinin tarixini plagiat etməsi sübuta yetirilir. Göstərilir ki, “dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” haqqında əfsanə öz vətənlərini Hayastan adlandıran və təcavüz, başqalarının ərazisini və tarixini mənimsəməklə özgə torpaqlarında möhkəmlənməyə çalışan gəlmə ermənilərin ağıllarına hakim kəsilib.

Rəqəmlərdə

  • 270

    Events
  • 10

    Departments
  • 168

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ