SÜLEYMANOV C.İ, ŞİRƏLİYEVA S.D. İnteqrativ kriminalistik taktika konsepsiyası (Monoqrafiya)

Publication image

Sosial proseslərin kriminallaşdırılması artıq hüquq-mühafizə orqanlarının istintaq hərəkətləri metodlarında, ənənəvi anlayış və qaydalar sistemində təqdim olunan klassik məhkəmə-taktiki formaları ilə məhdudlaşmır.
Bu problemin həlli psixologiya, sosiologiya, dilçilik, kriminologiya, kibernetika və digər elmlərin son nailiyyətlərindən, obyektlərin öyrənilməsində korrelyativ qarşılıqlı asılılıqdan və məhkəmə elminin problemlərinin həllindən istifadə etməkdən ibarət olan inteqrativ məhkəmə-taktika konsepsiyasının formalaşmasını zəruri edir; konsepsiya əsasında, cinayətkarlıqla mübarizəyə həqiqi töhfə verən, əsl elmi əsaslarla cinayətlərin açılması və istintaqı üçün fəaliyyətin təşkili və tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsini təmin etmək.
Elmi və praktik işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Rəqəmlərdə

  • 266

    Events
  • 10

    Departments
  • 168

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ