SÜLEYMANOV D.I. iSMAYILOVA S.; RƏCƏBOVA T.F., TEYMUROV A.A. İNSAN HÜQUQLARI və Cinayət-Prosessi: Ədalətli məhkəmə araşdırması üzrə təlim

Publication image

Məhkəmə prosesinin ədalətli olması insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi amillərinin kompleksi ilə müəyyən edilir. Monoqrafiyada fərdi hüquqların əlaqələri və cinayət prosesinin müddəaları, əsas anlayışlar, prinsiplər və sistem münasibətləri, ədalətli əlaqənin şərtləri və təminatları araşdırılır. Təlim məhkəmə proseslərinin iştirakçıları, elmi və praktik işçilər, təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulub.

Rəqəmlərdə

  • 179

    Events
  • 10

    Departments
  • 165

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ