Süleymanov С.İ: “CİNAYƏT PROSESİ VƏ KRİMİNALİSTİKA ÜZRƏ PRAKTİKUM”

Vəsaitin əsasını məhkəmə və istintaq təcrübəsinin həqiqi epizodları, ağır rezonanslı cinayət işləri üzrə prosessual sənədlər, bu işlərə dair BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları təşkil edir. Proses iştirakçıları […]

Zamiq Aslanov: “Sağlamlığın qorunması hüququ insan və vətəndaşların əsas konstitusion hüquqlarından biri kimi”
(monoqrafiya)

Bu monoqrafiya insan və vətəndaşların əsas konstitusion hüquqlarından biri kimi sağlamlığın qorunması hüququnun təhlilinə həsr olunmuşdur. Müəllif bu monoqrafiyada sağlamlığın və onun qorunmasının anlayışını, sağlamlığın qorunmasının əsas prinsiplərini, sağlamlığın qorunması hüququnun yaranması və inkişaf tarixini, sağlamlığın qorunması hüququnun hüquqi təbiətini və məzmununu, sağlamlığın qorunması hüququnun mənbələrini, sağlamlığın qorunması hüququnun dövlətdaxili və beynəlxalq təminatlarını, habelə sağlamlığın qorunması hüququnun dolğun təminatının mühüm şərti kimi tibbi yardım sisteminin inkişaf perspektivlərini ətraflı şəkildə araşdırmışdır.

Bəxtiyar Əliyev; Cavid Əlizadə; Elburus Edilov: “Kiberməkanda uşaqların təhlükəsizliyi məsələləri”
(monoqrafiya)

Bu kitab uşaqları internet asılılığından, internetin mənfi tərəflərindən (bəzi internet oyunları uşaqların ölümünə səbəb olur) qorumaq və uşaqların sağlam gələcəyini təmin etmək istəyən valideynlər, mütəxəssislər, ümumiyyətlə, internet asılılığı problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bəxtiyar Əliyev: “Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları” (dərslik)

Dərslik uzun müddət hüquq-mühafizə orqanlarında əməliyyat-axtarış aparatlarında xidmət etmiş və edən, habelə bu orqanların ali təhsil müəssisələrində elmi-pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olan əməkdaşları, Bakı Dövlət Universitetinin , Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının və Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun professor-müəllim heyəti tərəfindən hazırlanmış və ona əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin məxfi olmayan müasir elmi-nəzəri biliklərini və hüquqi əsaslarını əks etdirən əsas müddəaları daxil edilmişdir.

Asif Qədirov: Mülkü hüquq. Xüsusi Hissə (dərs vəsaiti)

Dərs vəsaitində ayrı-ayrı mülkü hüquqi müqavilələrin anlayışı, predmeti, forması və s. ilə bağlı mövzular öz əksini tapmışdır. Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsi, mövcud dərsliklər və mülkü hüquq normalarını əks etdirən digər qanunlar əsasında hazırlanmışdır.

Aqşin Quliyev: Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri

Kitabda hüquq sosiologiyasının yaranması, formalaşması və inkişafının tarixi aspektləri nəzərdən keçirilir, sosioloji hüquqşünaslığın yaranması tarixinin dövrləri, fəlsəfi-hüquqi, siyasi-hüquqi və elmi zəminləri təhlil edilir. Tədqiqat əsərində sosioloji hüquqşünaslığın formalaşması prosesinə, klassik sosioloji hüquqşünaslıq məsələlərinə və s. problemlərə diqqət yetirilir.

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr

  • “1918-ci ilin mart soyqırımı və yəhudilər”

    Ermənilər şovinist məqsədlərinə nail olmaq üçün hər bir vasitədən istifadə edərək Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarında yaşayan müxtəlif xalqlara qarşı soyqırım siyasətini tətbiq etmişlər.Bu siyasətin qurbanları sırasında qədim dövrlərdə […]

  • “NATO-NUN AZƏRBAYCANLA ƏMƏKDAŞLIQDA MARAQLI OLMASI OBYEKTİV ƏSASLARA SÖYKƏNİR”

    ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Erl Litzenberqer ölkəmizin NATO-nun vacib və etibarlı tərəfdaşı olduğunu deyib. Azərbaycanın Əfqanıstanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün qoşun və marşrutların verilməsinə sadiqliyini vurğulayan səfir bildirib ki, rəsmi Bakı […]