“Erməni nasizmi – terror ideologiyası” rus və ingilis dillərində nəşr olunub

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, hüquq elmləri doktoru, professor Aytən Mustafazadənin və elmi işçisi, politologiya üzrə fəlsəfə doktoru Abbas İslamovun həmmüəllifi olduğu “Erməni nasizmi – terror ideologiyası” kitabı nəşr olunub. Rus və ingilis dillərində ərsəyə gələn kitab bəşər tarixində mövcud olmuş, lakin son zamanlara qədər dünya ictimaiyyəti üçün praktiki olaraq tanış olmayan unikal hadisənin – erməni irqçiliyinin dərin köklərinin ifşasına həsr edilib.

44 günlük diplomatiya dərsləri

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin dünyanın bir sıra nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələr əsasında hazırlanan “44 günlük diplomatiya dərsləri” adlı kitab AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu tərəfindən üç dildə (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) nəşr olunmuşdur.

“Dövlətin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək hüququ” adlı yeni kitabımız dərc edilib

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Ukrayna Ali Radasının Qanunvericilik İnstitutu və “Hüquq və siyasət” beynəlxalq elmi jurnalı ilə birgə hazırladığı “Dövlətin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək hüququ” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Ukrayna Respublikasının Xarkov şəhərində yerləşən “Fakt” nəşriyyatında hazırlanan, Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində yerləşən “Elm və təhsil” nəşriyyatının mətbəəsində dərc edilən kitabın baş məsləhətçisi AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Aytən Mustafazadə, elmi redaktoru hüquq elmləri doktoru, professor Namiq Əliyev, nəşrə məsul şəxs isə institutun elmi işlər üzrə direktor müavini Lalə Əhmədovadır. Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Litva və Moldova alimlərinin məqalələrindən ibarət olan toplunun əsas çap edilmə məqsədi dövlətin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək hüququ ilə bağlı gerçəkləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Onu da qeyd etmək istərdik ki, sözügedən toplu AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Elmi Şurasının 12 mart 2020-ci il tarixli Qərarı ilə çap edilib.

“Süni intellekt və robot texnikasi insan hüquqlari kontekstində”

“Süni intellekt və robot texnikasi insan hüquqlari kontekstində” adlı topluda süni intellektin mövcud hüquq sistemləri çərçivəsində tətbiqi, әmәk resurslarına və sosial sahəyə tәsiri, eləcə də sözügedən müasir texnologiyaların cәmiyyәtin vә dövlәtin tәhlükәsizliyi üçün yaratdığı tәhdidlәr haqqında məqalələr yer almışdır.

Abbas İslamov: Favstos Buzandın “Hayların tarixi” əsərinin absurdları

Təqdim olunan kitabda müasir Ermənistan milli tarix məktəbi tərəfindən “qədim erməni tarixşünaslığının ən görkəmli abidələrindən biri” sayılan Favstos Buzandın “Hayların tarixi” əsəri («История хайев») tənqidi baxımdan təhlil edilmişdir. F.Buzandın “Hayların tarixi” əsərinin əsl məzmununu tədqiq edən müəllif sübut etmişdir ki, bu kitab absurd, xronologiyası olmayan anti-tarixi uydurmalardan ibarətdir.  “Hayların tarixi” heç bir tarixi və mötəbər informasiyaya malik deyil və onun qətiyyən elmi dəyəri yoxdur.

M.N.İmanlı: Cinayət hüququ. Xüsusi hissə
(Dərslik)

Cinayət hüququnun Xüsusi hissəsinə dair tədris proqramına uyğun yazılmış bu kitab üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə Azərbaycan Respublikası cinayət hüququnun Xüsusi hissəsinin sistemi, cinayətlərin tövsifi ilə əlaqədar məsələlər araşdırılır və Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin fəsilləri üzrə bütün cinayət tərkiblərinin cinayət-hüquqi xarakteristikası verilir. İkinci hissədə Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin ayrı-ayrı maddələrində verilmiş konkret cinayət tərkiblərinə aid misallar əksini tapmışdır. Üçüncü hissədə cinayət hüququnun Xüsusi hissəsinin müxtəlif məsələlərinə dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarından çıxarışlar və Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin bəzi normalarının şərhi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarlarından çıxarışlar yerləşdirilmişdir.

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr