Azərbaycan və çin davamli sosial-iqtisadi inkişaf yolunda

Məlum olduğu kimi bu gün dünyada Çin iqtisadiyyatı çox böyük sürətlə inkişaf edir. Çinin iqtisadi inkişaf modeli bazar mexanizmlərinin iqtisadi səmərəliliyinin sosial səmərəlilik və sosial ədalətlə optimal şəkildə uyğunlaşdırılmasına (uzlaşdırılmasına) […]

GMO və ərzaq təhlükəsizliyi

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş “GMO və Ərzaq təhlükəsizliyi” kitabında İnstitutun direktoru, Milli Məclisin deputatı, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Mustafayevanın “Milli genofondumuz təhlükə altındadır” başlıqlı […]

Bioetika, tibbi hüquq və yeni texnologiyalar

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun yaradılmasının 15 illiyi münasibətilə nəşr olunmuş “Bioetika, Tibbi Hüquq və Yeni texnologiyalar” toplusu bioetika, yeni texnologiyalar və onların səhiyyədə, ərzaq sənayesində və kənd təsərrüfatında tətbiqi, biotibbi […]

Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş “Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri” kitabı dini təriqətlərin zərərli tərəflərinin cəmiyyətdə yaratdığı ictimai təhlükə problemini, eyni zamanda qanunvericilik əsasında bu […]

Müasir hüquq problemləri

“Müasir hüquqi problemlər”. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş kitaba İnstitutun direktoru, Milli Məclisin deputatı, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Mustafayevanın yeni elm sahəsi olan bioetikanın insan […]

Çoxşaxəli beynəlxalq hüquq

“Çoxşaxəli beynəlxalq hüquq”. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş kitab İnstitutun yaradıcısı və ilk direktoru, siyasi elmlər doktoru, mərhum professor Rövşən Mustafayevin “İnsan hüquqları – fərdi insan […]

Yüz birinci şans

“…Yüz birinci şans…”. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş kitaba İnstitutun yaradıcısı və ilk direktoru, siyasi elmlər doktoru, mərhum professor Rövşən Mustafayevin 1995-ci ildə işıq üzü görmüş […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr