Şamaxı: 100 il “tam məxfi qrif”i altında

Həm respublikada və həm də xarici ölkələrdə ciddi elmi araşdırmaların, monoqrafiya və məqalələrin müəllifi kimi tanınan, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, professor Rövşən Vəlizadənin (Novruzoğlunun) xarici müəlliflərlə hazırlanmış bu kitabı […]

Azərbaycan Respublikasında miqrasiya siyasətı və insan hüquqları

Bu tezislər toplusu İnsan Hüquqları İnstitutunun, AR Beynəlxalq Miqrasiya Xidməti və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində 10 aprel 2014-cü il tarixdə “Azərbaycan Respublikasında Miqrasiya Siyasəti və İnsan Hüquqları” mövzusunda […]

Antikorrupsiya siyasəti dövlətin davamlı iradəsidir

Bu kitab dövlətin idarəetmə sistemində şəffaflıq prinsipinin qorunması, büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə xərclənməsi, maliyyə intizamının gücləndirilməsi, eləcə də korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı mübarizə tədbirlərinin genişləndirilməsi sahəsində son illər ölkəmizdə […]

ASALA – international threat: declassified Report of CIA, USA (ASALA – международная угроза: рассекреченный доклад ЦРУ США)

“Asala-international threat: declassified report of CIA, USA”,  Asala-международная угроза: рассекреченный доклад ЦРУ, США” kitabı İnsan Hüquqları İnstitutunun 2014-cü ildə rus və ingilis dillərində nəşr etdirdiyi erməni terror təşkilatlarının törətdiyi vəhşilikləri […]

Bioetika və insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə

İnsan Hüquqları İnstitutunun “Bioetika və İnsan  Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamə”sində 19 oktyabr 2005-ci ildə YUNESKO-nun Baş Konfransının 33-cü iclasında qəbul olunmuş ümumi müddüalar, prinsiplər, prinsiplərin tətbiqi, bəyannamənin irəli sürülməsi, yekun […]

Genetik modifikasiya olunmuş qida məhsulları

Bu dərs vəsaiti genetik modifikasiya edilmiş orqanizmlər və onların məhsulları haqqında yazılmış ilk kitabdır. Dərslikdə gen mühəndisliyi nəticəsində genomu dəyişdirilmiş orqanizmlər, onların məhsulları, yayılması və hüquqi tənzimlənməsi  haqqında geniş məlumat […]

Bioetika, hüquq və insan hüquqları

Kitabın aktuallığı əhalinin həyat səviyyəsinin, sağlamlığının qorunmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və ondan istifadə üçün müvafiq beynəlxalq hüquqi bioetik normaların formalaşmasında ortaya çıxan bioetik problemlərin təhlilinin […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr