Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda

2014-cü ildə «Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda» adlı elmi məqalələr toplusu nəşr olunub. Topluda AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun doktorant və dissertantlarının elmi məqalələri dərc olunub. Toplunun layihə rəhbəri və elmi […]

Z.N.Aslanov “Hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində vəkillik institunun rolu

Bu monoqrafiya hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində vəkillik institutunun rolunun təhlilinə həsr olunmuşdur. Müəllif həmin monoqrafiyada vəkillik institutunun nəzəri aspektləri: vəkillik institutunun anlayışı və mahiyyəti, vəkillik institutunun yaranması tarixi, […]

A.İ.İslamov.”Moisey Xorenlinin saxta “Hayların tarixi”

Abbas İslamovun tədqiqatı Moisey Xorenskinin  “Hayların tarixi” adlı əsərinin təhlilinə həsr olunub.  Müəllif təkzibedilməz faktlar vasitəsilə istər M.Xorenskinin, istərsə də  onun  ədəbi və tarixi mənbələrin  plagiat və təhrif edilməsi ilə […]

Abbas İslamov. “Ermənistan toponimləri və hayk xalqı: saxtakarlıqların mənbələri

Abbas İslamovun “Ermənistan toponimi və hayk xalqı: saxtalaşdırma mənbələri” kitabı təcavüzkar işğalçı siyasətlərinə haqq qazandırmağa çalışan erməni psevdo-alimlərinin, millətçilərinin və ideoloqlarının yalanlarına həsr edilmişdir. Müəllif tərəfindən arxiv sənədləri, tarixi abidələr […]

“Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 1918-1920-ci illərin sənədləri”

2014-ci ildə “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 1918-1920-ci illərin sənədləri” adlı yeni bir kitab nəşr edilmişdir. Kitab, ADR zamanında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının fəaliyyətinə həsr olunub. Komissiyanın məqsədi “Daşnaksutyun” partiyasının, ermənilər tərəfindən törətdiyi […]

Şamaxı: 100 il “tam məxfi qrif”i altında

Həm respublikada və həm də xarici ölkələrdə ciddi elmi araşdırmaların, monoqrafiya və məqalələrin müəllifi kimi tanınan, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, professor Rövşən Vəlizadənin (Novruzoğlunun) xarici müəlliflərlə hazırlanmış bu kitabı […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr