Metsamor AES- Region üçün Ekoloji bomba

Çernobıl AES və Fukusima AES-də baş verən faciənin çətin və acıverici təcrübə olmasına baxmayaraq hal-hazırda uzun illərdi Ermənistan Respublikası ərazisində yerləşən və bütün dünya üçün təhlükə hesab edilən Metsamor AES […]

Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda

2014-cü ildə «Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda» adlı elmi məqalələr toplusu nəşr olunub. Topluda AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun doktorant və dissertantlarının elmi məqalələri dərc olunub. Toplunun layihə rəhbəri və elmi […]

Z.N.Aslanov “Hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində vəkillik institunun rolu

Bu monoqrafiya hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində vəkillik institutunun rolunun təhlilinə həsr olunmuşdur. Müəllif həmin monoqrafiyada vəkillik institutunun nəzəri aspektləri: vəkillik institutunun anlayışı və mahiyyəti, vəkillik institutunun yaranması tarixi, […]

A.İ.İslamov.”Moisey Xorenlinin saxta “Hayların tarixi”

Abbas İslamovun tədqiqatı Moisey Xorenskinin  “Hayların tarixi” adlı əsərinin təhlilinə həsr olunub.  Müəllif təkzibedilməz faktlar vasitəsilə istər M.Xorenskinin, istərsə də  onun  ədəbi və tarixi mənbələrin  plagiat və təhrif edilməsi ilə […]

Abbas İslamov. “Ermənistan toponimləri və hayk xalqı: saxtakarlıqların mənbələri

Abbas İslamovun “Ermənistan toponimi və hayk xalqı: saxtalaşdırma mənbələri” kitabı təcavüzkar işğalçı siyasətlərinə haqq qazandırmağa çalışan erməni psevdo-alimlərinin, millətçilərinin və ideoloqlarının yalanlarına həsr edilmişdir. Müəllif tərəfindən arxiv sənədləri, tarixi abidələr […]

“Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 1918-1920-ci illərin sənədləri”

2014-ci ildə “Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 1918-1920-ci illərin sənədləri” adlı yeni bir kitab nəşr edilmişdir. Kitab, ADR zamanında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının fəaliyyətinə həsr olunub. Komissiyanın məqsədi “Daşnaksutyun” partiyasının, ermənilər tərəfindən törətdiyi […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr