Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik probleminə dair

Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında yerləşən Cənubi Qafqaz cənub-şimal və qərb-şərq enerji və nəqliyyat xətləri burada kəsişdiyindən və Xəzər hövzəsi enerji mənbələrinə malik olduğundan mühüm geasiyasi əhəmiyyət kəsb edir. […]

Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik

Dünyada baş verən sürətli dəyişikliklər şəraitində ayrı-ayrı dövlətlər və bütövlükdə bəşəriyyət terrorçuluq, etnik separatizm¸ münaqişələr, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın artması, kütləvi qırğın silahlarının yayılması, təbii ehtiyatların tükənməsi, əhalinin sayının durmadan çoxalması […]

ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə soyuqluq gətirən amillər

ABŞ ilə münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətində ən aparıcı istiqamətlərdən biridir. Keçən il ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin 20 illiyi tamam olmuşdur. Bu əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün də əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alsaq, bu […]

ABŞ və İranın Cənubi Qafqazda geosiyasi maraqları və Azərbaycan

Cənubi Qafqazın Yaxın Şərq, Avropa və Asiya arasında qovuşma nöqtəsində yerləşdiyini, əlverişli geosiyasi mövqeyə malik olduğunu nəzərə alaraq, onu həyati əhəmiyyətə malik olan bir region kimi xarakterizə etmək olar. Tarix […]

Qloballaşma və insan hüquqları

Bütövlükdə vətəndaşların və ayrı-ayrılıqda fərdlərin hüquqlarının qorunması qloballaşma prosesinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri hesab olunur. Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda ilkin olaraq sənaye, nəqliyyat və rabitə sahəsində texnoloji inqilab əsasında müasir qlobal […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr