31 mart Quba soyqirimi gənc alimlərin yaddaşinda

AMEA İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Gənc alim və mütəxəssislər şurasının sədri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru   Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarımızın zəbti ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin azərbaycanlılara […]

Türk terminləri “duduk” və “balaban”ın etimologiyası haqda. II hissə.

Məqalədə “düdük”, “tütük” sözlərinin etimologiyasına aydınlıq gətirilir və həm    orta əsrlərin, həm də müasir dövrün lüğətlərinə istinad edilir. Müəllifin fikrincə,    əvvəllər “nazik borucuq, çubuq” mənalarını verən “düdük” sözü […]

Kateqoriya

Nəşrlər

Müsahibələr