Professor Rövşən Mustafayevin vəfatindan 11 il ötür…

Аrtıq 11 ildir ki, böyük аlim, görkəmli ictimаi хаdim Rövşən Fаiq оğlu Mustаfаyеv аrаmızdа yохdur. O, 1960-cı il оktyаbrın 5-də Bаkı şəhərində ziyаlı аiləsində аnаdаn оlmuşdur. 1977-ci ildə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsinə dахil оlmuş və 1982-ci ildə аli təhsilini bitirmişdir. 1988-ci ildə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtində nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmiş, еlə həmin ildə «Yаzıçı» nəşriyyаtındа gənc аlimin еlmi şərhləri ilə «Mirzə Şəfi Vаzеhin nəğmələri. Unudulmuş və аz tаnınаn rus tərcümələri» şеirlər tоplusu çаp оlunmuşdur. 1990-1992-ci illərdə R.Mustаfаyеv еtnоsistеmlərin öyrənilməsi üzrə iхtisаslаşdırılmış «Çеşmə» və «Günаydın» mədəniyyət cəmiyyətləri yаrаtmış, bir il sоnrа isə tədqiqаtlаrın əhаtə dаirəsini gеnişləndirərək, Аzərbаycаn Dövlət Quruculuğu və Bеynəlхаlq Münаsibətlər İnstitutunu təsis еtmişdir. «Dirçəliş – ХХI əsr» pоlitоlоji jurnаlı həmin institutun еlmi nəşri kimi çаp оlunmuş, R.Mustаfаyеv еyni zаmаndа bu institutun dirеktоru və jurnаlın bаş rеdаktоru vəzifələrində çаlışmışdır. Nəşr regionda yaradılmış ilk siyasi-politoloji elmi jurnaldır.

AMEA-da Ali Attestasiya Komissiyasının sədri Famil Mustafayevlə görüş keçirilib

Fevralın 19-da AMEA-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri Famil Mustafayevlə görüş keçirilib. Görüşdə AMEA rəhbərliyi, akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarının elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müdafiəsini keçirən Dissertasiya şuralarının sədrləri və bu şuraların elmi katibləri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev açaraq son zamanlar akademiyada müxtəlif dövlət qurumları ilə keçirilən görüşlərin Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan quruculuq prosesinə dəstək verdiyini bildirib. Ali Attestasiya Komissiyasının yeni rəhbərliyinin fəaliyyətinə toxunan akademik Ramiz Mehdiyev ölkə Prezidentinin bu komissiyanın işinin təkmilləşdirilməsi və nüfuzunun artırılması istiqamətində qəbul etdiyi sərəncamlar, görülən işlər və tətbiq olunan yeniliklərdən danışıb.

AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olunub

Fevralın 14-də AMEA Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev tədbiri giriş sözü ilə açaraq gündəlikdəki məsələləri iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Gündəlikdə yer alan ilk məsələ ilə bağlı AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli danışıb. Akademiyanın 28 dekabr 2019-cu il tarixində keçirilmiş Ümumi yığıncağında AMEA-nın Nizamnaməsinin yeni redaksiyada qəbul olunduğunu xatırladan İsa Həbibbəyli Nizamnamə üzrə Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin (HİEB) yeni yaradılmış Elmi şurasının tərkibi haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, Rəyasət Heyətinin qərarı ilə HİEB-in Elmi şurasının yeni tərkibi müavinlər – akademik Teymur Kərimli və akademik Nərgiz Axundova, eləcə də 14 nəfər tanınmış alimdən ibarət üzvlərlə təsdiqlənib.

AMEA-da İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüş keçirilib

Fevralın 12-də AMEA-da Akademiya əməkdaşlarının Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüşü keçirilib. AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev giriş sözü ilə çıxış edərək son vaxtlarda Akademiyada bir sıra dövlət nümayəndələri ilə görüşlərin keçirildiyini, müxtəlif qurumlarla birgə layihələr həyata keçirməyi nəzərdə tutan əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradıldığını bildirib. O, bu cür görüşlərin təşkilində başlıca məqsədin AMEA-nın mövcud potensialını, alimlərimizin əldə etdikləri mühüm nəticələri əməli baxımdan ölkədə quruculuq prosesinə, iqtisadiyyata inteqrasiya etmək, ölkəmizin hərtərəfli inkişafında elmi qurumların layiqli iştirakını təmin etməkdən ibarət olduğunu diqqətə çatdırıb. Akademiya rəhbəri bu formatda ünsiyyətin mövcud problemləri bilmək, onların həlli yolunu eşitmək və qurumlar arasındakı birbaşa ünsiyyətə əngəl törədən süni maneələrin aradan qaldırılması baxımından böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib.

Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasında pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.1-ci və 29.1-1-ci maddələrinə uyğun olaraq qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki, 2020-ci ilin 1 yanvar tarixinə 2019-cu il üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyən etdiyi: 1.1. orta aylıq nominal əməkhaqqının illik artım tempinə uyğun olaraq bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin; 1.2. istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

AMEA-da Azərbaycan Əsilli Alimlərin Assosiasiyası yaradılacaq

AMEA Rəyasət Heyətinin fevralın 5-də keçirilmiş iclasında xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Əsilli Alimlərin Assosiasiyasının yaradılması məsələsi müzakirə olunub. Mövzu ilə bağlı çıxış edən AMEA-nın akademik-katibi, AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Sadıqov bildirib ki, ölkələrarası əlaqələrin sürətli inkişafı, dünyada qlobal problemlərin mövcudluğu və elmi inteqrasiyanın getdikcə daha da genişlənməsi alimlərin ortaq fəaliyyətini şərtləndirir. Hazırda dünyanın nüfuzlu elm və təhsil mərkəzlərində müxtəlif elm sahələrini təmsil edən çoxsaylı Azərbaycan əsilli görkəmli alimlərin fəaliyyət göstərdiyini deyən akademik-katib həmin alimlərlə elmi əlaqələrin qurulması, onların elmi potensialından və zəngin təcrübəsindən məqsədyönlü istifadə üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq Rəyasət Heyəti AMEA-da xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Əsilli Alimlərin Assosiasiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul edib.

AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsi və Naxçıvan Bölməsi hesabat verib

Fevralın 5-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. Əvvəlcə AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif olunmuş – Tarix İnstitutunun direktoru, akademik Yaqub Mahmudov, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı, Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyeva, Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Musa Qasımlı, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru, hüquq elmləri doktoru Aytən Mustafazadə, Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru İlham Məmmədzadə, İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, iqtisad elmləri doktoru Nazim İmanov, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru Maisə Rəhimova və Elm Tarixi İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru Məryəm Seyidbəyliyə yubiley medallarını təqdim edib. Sonra akademik Ramiz Mehdiyev iclasda AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin və Naxçıvan Bölməsinin 2019-cu ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətlərini əks etdirən hesabatlarının dinləniləcəyini bildirib.

Hüquqşünaslıq və İnsan haqları üzrə Koordinasiya Şurasının ilk iclası keçirildi

Bu gün AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin “Elmi istiqamətlər üzrə elmi şuralar haqqında” 25 sentyabr 2019-cu il tarixli 13/4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqşünaslıq və İnsan haqları üzrə elmi şura”sının ilk iclası keçirilib. İclasa Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini, hüquq elmləri doktoru Nazim Cəfərli sədrlik edib. İclasda dissertanturaya qəbul olunmuş disertantların mövzuları təsdiq olunub.

AMEA-da Kənd təsərrüfatı naziri ilə görüş keçirilib

Yanvarın 30-da AMEA Rəyasət Heyətində Azərbaycan Respublikasının Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun akademiya əməkdaşları ilə görüşü keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev görüşün ölkəmizdə həyata keçirilən aqrar siyasət, qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bu sahədə aparılan elmi-tədqiqat işlərinə həsr olunduğunu bildirib. Akademik Ramiz Mehdiyev AMEA-nın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini deyərək, bu əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin Akademiyanın büdcədənkənar gəlir əldə etməsi baxımından zəruriliyini qeyd edib.

Nəşrlər

Müsahibələr