Emin Dadaşovun məqaləsi dərc edilib

İnstitutumuzun əməkdaşı Emin Dadaşovun “Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsinin 12.5-ci maddəsinin dəyişdirilməsinin zəruriliyi” adlı məqaləsi "Müasir Azərbaycan dövlətinin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu” adlı respublika elmi-praktiki konfransının matreallar toplusuna salınmışdır. Məqalədə göstərilir ki, mənzil, hüquq ədəbiyyatında və eləcə də təcrübədə tez-tez işlədilən "yaşayış sahəsi" ifadəsi ikimənalı səciyyə daşıyır.

Əməkdaşımız Eldəniz Mehrəliyev “Aktiv vətəndaş-4” müsabiqəsinin qalibi seçilib

6 dekabr tarixində İnstitutumuzun əməkdaşları Eldəniz Mehrəliyev və Araz Abdullasoy Onlayn İctimai Nəzarət Platforması (www.enezaret.az) layihəsinin rüblük yekunlarına dair keçirilmiş dəyirmi masada iştirak etmişlər. Bu platformanın yaradılmasında əsas məqsəd ictimai maraq doğuran bəzi məsələlər (yollar, infrastruktur, abadlıq və s.) ilə bağlı vətəndaşlardan video və foto sübutlarla məlumat almaq və onların aidiyyəti dövlət orqanlarında həllinə nail olmaqdır.

Hüquqşünasımızın “Mənzil hüququnun realizə edilməsi” adlı məqaləsi dərc edilib

İnstitutumuzun əməkdaşı Emin Dadaşovun “Mənzil hüququnun realizə edilməsi” adlı məqaləsi AMEA-nın Elm Tarixi İnstitutunun “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda keçirtdiyi Beynəlxalq elmi konfransın materiallar toplusunda dərc edilmişdir. Məqalədə göstərilir ki, müasir dövrdə sosial-iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən problemlərdən biri də mənzil problemidir. 12 noyabr 1995-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının "Mənzil hüququ" başlıqlı 43-cü maddəsinə görə, hər kəs yaşadığı mənzildən qanunsuz məhrum edilə bilməz. Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gərçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 24 il bizimlə…

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun yaradılması haqqında» 30 noyabr 1998-ci il tarixli Sərəncamı əsasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Rəyasət Heyətinin 26 may 1999-cu il qərarı ilə yaradılıb. 1999-cu ildən 2022-ci ilin may ayına qədər İnstitut Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturunda fəalliyyət göstərib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 may 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə İnsan Hüquqları İnstitutunun adı dəyişdirilərək, həmin vaxtdan Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu adlandırılmışdır.

Əməkdaşlarımız BMT-nin keçirtdiyi təlimdə iştirak etmişlər

Noyabrın 29-da İnstitutumuzun əməkdaşlarından İdris Zakirov, Araz Abdullasoy,Məhəmməd İmanlı və Afaq Sadıqova ZOOM platforması üzərindən Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə təşkil olunmuş “BMT-nin miqrantların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində insan hüquqları alətləri və mexanizmləri” mövzusunda keçirilmiş təlimdə iştirak etmişlər. Tədbirdə “Bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının qorunması haqqında” Beynəlxalq Konvensiya, həmçinin onun milli səviyyədə icrası və tətbiqi məsələləri müzakirə olunmuşdur. BMT-nin Əməkçi Miqrantlar üzrə Komitəsinin Azərbaycan üzrə qəbul etdiyi yekun qeydlərə və tövsiyələrə baxılmışdır.

Əməkdaşımız Vəfa Məmmədovanın monoqrafiyası çap olunub

Əməkdaşımız Vəfa Məmmədovanın “Правовые особенности коррупционных деяний в здравоохранении: международная практика и Азербайджанская Республика” (“Səhiyyədə korrupsiya əməllərinin hüquqi xüsusiyyətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikası”) adlı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Monoqrafiyada səhiyyə sahəsində törədilən korrupsiya xarakterli əməllərin hüquqi xüsusiyyətləri təhlil edilir, bu məsələnin hüquqi tənzimlənməsində beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikasında mövcud olan praktika araşdırılır. “Korrupsiya” anlayışı müxtəlif beynəlxalq-hüquqi sənədlər və dünya ölkələri qanunvericiliklərinin öyrənilməsi yolu ilə təhlil edilir. Səhiyyə sahəsində korrupsiya insan hüquqlarını və etik davranışın müxtəlif normalarını birbaşa pozan neqativ təzahür kimi nəzərdən keçirilir.

Professor Əli Rzayev institut əməkdaşlarına təlim keçmişdir

29 noyabr tarixində professor Əli Rzayev “İdarəetmənin mahiyyəti və problemləri” mövzusunda institut əməkdaşlarına təlim keçmişdir. Təlimdə idarəetmənin mahiyyəti, sistemliliyi, mexanizmi ətraflı şərh edilmiş, həmçinin insanın həyat fəaliyyətində, dövlətçilik sistemində - dövlət, dövlət aparatı və dövlət qulluğunda onun yeri və rolu sosial, siyasi və hüquqi aspektlərdə təhlil olunmuşdur.

ELAN! 10 dekabr – İnsan Hüquqları Gününə həsr olunmuş MÜSABİQƏ

Müsabiqənin şərtləri: jurnalistika üzrə bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil alan tələbələr iştirak edə bilərlər; insan hüquqlarının geniş ictimaiyyət tərəfindən daha yaxşı tanınmasına yönələn qrafik (kollaj) və ya video-çarx formatında (1 dəqiqəyə qədər) təqdimatın hazırlanması; qeydiyyat üçün link: https://forms.gle/dMwYeTsTzSujeRUz8/ hazır təqdimatlar 5 dekabr 2022-ci il (saat 13.00) tarixinədək info@huquq.org.az elektron poçtuna göndərilməlidir.

Alimimizin “Qadın cinayətkarlığının profilaktikası” adlı məqaləsi dərc olunub

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun əməkdaşı Səidə Həsənzadənın “Hüquqi Müstəvi” elmi-nəzəri, təcrübü jurnalının 2022-ci il, №3(11) buraxılışında “Qadın cinayətkarlığının profilaktikası” adlı məqaləsi dərc olunub. Məqalədə bildirilir ki, ölkəmizdə qadınların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində məqsədyönlü və sistemli şəkildə həyata keçirilən tədbirlər müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, qadın hüquqlarını xarakterizə edən xüsusiyyətlərin öyrənilməsi aktualdır və qadınla kişi arasındakı fərqlərin genetik, bioloji, fizioloji və hüquqi kontekstdə öyrənilməsi, qadınlara məxsus hüquqlar kompleksinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Aydın Əliyevin “Hüquqi elmlər və təhsil” jurnalında məqaləsi dərc olunub

İnstitutumuzun əməkdaşı Aydın Əliyevin “Təqsirləndirilən şəxsə müdafiə hüququnu təmin edən birbaşa təsir qüvvəli konstitusiya normaları və onların Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində konkretləşdirilməsi” adlı məqaləsi “Hüquqi elmlər və təhsil” jurnalında dərc olunub. Məqalə təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnu təmin edən birbaşa təsir qüvvəli konstitusiya normalarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəllif belə qənaətə gəlir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci və 66-cı maddələrində, 71-ci maddəsinin III hissəsində, habelə 147-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş normalar, mahiyyətcə təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnu təmin edən birbaşa təsir qüvvəli konstitusiya normalarıdır.

Nəşrlər

Müsahibələr