Şəlalə Həsənovanın Müəlliflik hüquqlarına və ya əlaqəli hüquqlara, qəsdlərə görə cinayət-hüquqi məsuliyyət məsələləri başlıqlı məqaləsi dərc olunub

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun “Cinayət hüququ və cinayət prosesi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəlalə Şakir qızı Həsənovanın Qanun jurnalının bu sayında “Müəlliflik hüquqlarına və ya əlaqəli hüquqlara, qəsdlərə görə cinayət-hüquqi məsuliyyət məsələləri” başlıqlı məqaləsi işıq üzü görüb.

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Azərbaycanda Tibb hüququ sahəsində ilkə imza atdı: İlk Beynəlxalq Müdafiə Şurası keçirildi

Bu gün AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda institutun dissertantları Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızı və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01 "Beynəlxalq hüquq:İnsan hüquqları" və 2406.03 "Bioetika" ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün açıq Müdafiə Şurası keçirilib.

Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika” ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə şurası

Nəzərinizə çatdırırık ki, Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika” ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim […]

Bumeranq qanununu heç kim ləğv etməyib

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun baş direktoru, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Aytən xanım Mustafazadənin 1news.az saytında "Закон бумеранга никто не oтменял" başlıqlı məqaləsi dərc olunub.

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib

Bu gün AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Elmi Şurasının iclası aidiyyatı üzrə öz fəaliyyətini davam etdirərək fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Beynəlxalq Münasibətlər və Siyasi İnstitutlar və Sistemlər ixtisası üzrə institutun doktorant və disertantları tərəfindən yazılmış elmi işlərin mövzularınıaçıq müdafiəyə təqdim olunmaq üçün ilkin müzakirəyə çıxarıb.

Azad edilən ərazilərdə görülən işlər keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdışını sürətləndirir

Dövlət başçımızın işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza mütəmadi səfərləri, dağıdılmış dini-tarixi abidələr qarşısında çıxış etməsi, eyni zamanda, erməni barbarlığının, faşizminin növbəti dəfə bütün dünyaya nümayiş etdirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Prezident İlham Əliyev Ağdam səfəri zamanı çıxışında görülən işlərin revanşizm xülyaları ilə yaşayan ermənilərə cavab olduğunu da vurğuladı: “Əminəm ki, bizim bu gün gördüyümüz işlər Azərbaycanı daha da gücləndirəcək və Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrə cavab olacaq.”

Sülh, dostluq və qarşılıqlı yardım sənədi haqqında Şuşa Bəyannaməsinin tarixi əhəmiyyəti

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Mülki hüquq, mülki proses və sosial-iqtisadi hüquqlar şöbəsinin böyük elmi işçisi Vəfa Yaqubəli qızı Məmmədovanın Qanun jurnalının №01 (327) 2022-ci il tarixli buraxılışında “Sülh, dostluq və qarşılıqlı yardım  sənədi haqqında Şuşa Bəyannaməsinin tarixi əhəmiyyəti adlı məqaləsi dərc olunub.

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantları Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika”  ixtisasları üzrə hüquq  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdikləri  “Səhiyyə sistemində korrupsiya xarakterli əməllərin bioetik və hüquqi xüsusiyyətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikası” (Биоэтические и правовые особенности деяний коррупционного характера в системе здравоохранения: международная практика и Азербайджанская Республика”  və “Pasiyentlərin məlumatlandırılmış razılıq hüququ: beynəlxalq təcrübə və milli qanunvericilik” (“Право пациента на информированное согласие: международная практика и национальное законодательство”) mövzularında dissertasiya işlərinin əsas müdafiədən qabaq geniş müzakirəsini keçirmək üçün Elmi Seminar

Nəzərinizə çatdırırık ki, AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantları Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika”  ixtisasları üzrə hüquq  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi […]

Nəşrlər

Müsahibələr