Alimimiz “Cinayət hüququ və əməliyyat axtarış fəaliyyəti: problemlər qanunvericilik, təcrübə və nəzəriyyə”mövzusunda keçirilmiş konfransda iştirak edib

28 aprel tarixində Rusiya Federasiyası Elmi Tədqiqat və Cəzaların İcrasına Nəzarət İnstitutu və Kriminalist, Kriminoloqlar birliyinin birgə təşkil etdiyi “Cinayət hüququ və əməliyyat axtarış fəaliyyəti: problemlər qanunvericilik, təcrübə və nəzəriyyə” adlı VIII Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçilib.

Alimimiz “Müasir parlamentlər: fəaliyyət trendləri, inkişaf tarixi və rolu” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransda çıxış edib

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Dövlət təhlükəsizliyinin hüquqi təminatı şöbəsinin müdiri, h.ü.e.d., professor Məhəmməd İmanlı Rusiya Federasiyası Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Müasir parlamentlər: fəaliyyət trendləri, inkişaf tarixi və rolu” mövzusunda veb formatda təşkil etdiyi elmi-praktik konfransda çıxışçı qismində iştirak edib.

Əməkdaşımızın “Hüquqi elmlər və təhsil” jurnalında məqaləsi dərc olunub

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Cinayət hüququ və cinayət prosesi şöbəsinin elmi işçisi Günay Səhhət qızı Əliyevanın “Hüquqi elmlər və təhsil” (Юридические науки и образование) jurnalının 2022-ci il, 66-cı sayında (s.16-28) “Qan və onun komponentlərinin donorluğu hüquqi aspektdə” məqaləsi işıq üzü görüb. Qan və onun komponentləri qədim dövrlərdən məlum olan vacib müalicəvi vasitələrdən biridir. Müasir zamanda da tibbin bir çox sahələrində qan və onun komponentləri əvəzolunmaz müalicə vasitəsi kimi geniş istifadə olunur.

18 aprel Dünyada Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür

Qeyd edək ki, hər il aprelin 18-i dünyada Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günü kimi qeyd olunur. Bu gün münasibəti ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun böyük elmi işçisi, tədqiqatçi-jurnalist “Qafqaz Tarixi Mərkəzi”nin direktoru Rizvan Hüseynovun Azərbaycan Dövlət Televiziyasına verdiyi geniş müsahibəni sizə təqdim edirik.

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun elmi fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılmış tədqiqatların yeni metodologiyaya uyğun pilot olaraq həyata keçirilməsi və elmi işlərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi mövzusunda tədbir keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı əsasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında təsis edilən 27 mart tarixi respublikada elmi fəaliyyətlə məşğul olanların peşə bayramı – “Elm günü” olaraq müəyyən edilmişdir. Elm gününün təsis edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin elmə göstərdiyi müstəsna qayğının və alimə verdiyi yüksək dəyərin təzahürüdür.

Gənc əməkdaşımız “Fəxri Fərman”la təltif olundu

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Dövlət Təhlükəsizliyinin Hüquqi Təminatı Şöbəsinin böyük elmi işçisi Xəyalə Xəqani qızı Kələşova Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının təşkilatçılığı ilə professor–müəllim heyətinin “Fövqaladə hallarla mübarizənin aktual Problemləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-texniki konfransda fəal iştirak etdiyinə görə “Fəxri Fərman”la təltif olunub.

Əməkdaşımız Türkiyənin Özyeğin Üniversitetinin Alman Hüququ Uyğulama və Araşdırma Mərkəzi tərəfindən Dijital Katılım sertifikatları ilə təltif olunub

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Dövlət və Konstitusiya Hüququ şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Araz Raquf oğlu Qədimalıyev Türkiyənin Özyeğin Üniversitetinin Alman Hüququ Uyğulama və Araşdırma Mərkəzi tərəfindən mart ayında keçirilmiş “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Güncel Sorunlar” mövzusundakı seminarda iştirak etdiyinə və ixtisas artımı kursunu uğurla başa vurduğuna görə Dijital Katılım sertifikatları ilə təltif olunub.

31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırım Günüdür

Хalqımıza qarşı erməni millətçilərinin törətdiyi soyqırımı siyasətinin tariхi ХVIII əsrin əvvəllərindən başlayır. Həmin dövrdə torpaqlarını Cənubi Qafqaza doğru genişləndirməkdə olan  çar Rusiyası ermənilərdən vasitə kimi istifadə edir, Qafqazda erməni milli dövləti yaradacağı vədi ilə onları şirnikləndirirdi. 1724-cü il noyabrın 10-da I Pyotrun adından verilmiş fərmanda ələ keçirilmiş torpaqlarda — Bakıda və başqa yerlərdə ermənilərin məskunlaşdırılması üçün hər cür şərait yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Ermənilər bu fürsətdən istifadə edərək, öz məkrli siyasətlərini həyata keçirmək, ölkəmizin tarixi ərazisində erməni dövləti qurmaq məqsədi ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində soydaşlarımıza qarşı dəhşətli qırğınlar törətmişdilər. Ermənilərin fasilələrlə, lakin düşünülmüş və planlı şəkildə davam edən soyqırımı siyasəti nəticəsində minlərlə günahsız azərbaycanlı  vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, evləri yandırılmış, əmlakları qarət olunmuşdur.

İnstitutumuzun böyük elmi işçisi Səbinə Sadıx qızı Əsədovanın “Qeyri-maddi aktivlər rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində yeni sərmayə imkanları kimi” başlıqlı məqaləsi dərc olunub

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun “Mülki hüquq, mülki proses və sosial hüquqular” şöbəsinin böyük elmi işçisi Səbinə Sadıx qızı Əsədovanın  “İqtisadi Artım və İctimai Rifah” jurnalında  “Qeyri-maddi aktivlər rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində yeni sərmayə imkanları kimi” adlı məqaləsi dərc olunub.

Əməkdaşımız “Qarabağın tarixi: Siyasi, İqtisadi, Mədəni aspektlər”i mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfransda məruzəçi qismində çıxış edib

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Cinayət hüququ və cinayət prosesi şöbəsinin elmi işçisi Günay Səhhət qızı Əliyeva 17-18 mart 2022-ci il tarixdə Sumqayıt Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi“Qarabağın tarixi: siyasi, iqtisadi, mədəni aspektlər”imövzusundakı beynəlxalq elmi konfransında “Qarabağın uca zirvəsi – füsünkar Şuşa” mövzusunda məruzəçi qismində iştirak edib.

Nəşrlər

Müsahibələr