Mülkü hüquq kitabı nəşr olunub

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun əməkdaşı, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asif Qədirovun “Mülkü hüquq”(xüsusi hissə) adlı dərs vəsaiti nəşr olunub.
Dərs vəsaiti “Mülkü hüquq” sahəsində mövcud olan hüquqi ədəbiyyat, mənbələr və qanunvericilik aktlarından, habelə digər materiallardan istifadə edilməklə hazırlanmış, fənnin tədrisi üçün ayrılmış akademik dərs yükü miqdarına müvafiq tərtib olunmuşdur.

Rəqəmlərdə

  • 249

    Events
  • 10

    Departments
  • 167

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ