“Elmi-texniki tərəqqi, süni intellekt və hüquq” monoqrafiyası çapa hazırlanır

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Hüquq sahələrinin müqayisəli təhlili şöbəsinin müdiri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamiq Aslanov “Elmi-texniki tərəqqi, süni intellekt və hüquq” monoqrafiyasını çapa hazırlayır.
Monoqrafiyada elmi-texniki tərəqqinin nəzəri aspektləri, sosial-hüquqi problemləri, süni intellekt və hüququn qarşılıqlı əlaqəsi, süni intellektin hüquqi tənziminin aktuallığı və bu sahədə mövcud yanaşmalar və çağırışlar tədqiq edilir.

Rəqəmlərdə

  • 249

    Events
  • 10

    Departments
  • 167

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ