Şərəf və ləyaqət fəlsəfi-hüquqi kateqoriya kimi

İnstitutumuzun "Cinayət hüququ və cinayət prosesi" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəlalə Həsənovanın Juridical Sciences and Education (Юридические Науки и Образование) jurnalının № 62, may 2020-ci il buraxlışında(səh.87-92) "Şərəf və ləyaqət fəlsəfi-hüquqi kateqoriya kimi" başlıqlı məqaləsi nəşr olunub.
Məqalədə "şərəf" və "ləyaqət" kateqoriyalarına iki elmin kəsişməsində - hüquq və fəlsəfə kontekstində baxılır. Müəllif bu kateqoriyaların çoxaspektli olduğunu əsaslandırmaqla onların hüququn tətbiqi təcrübəsindəki və hüququn fəlsəfəsindəki anlayışını təhlil edir. Məqalədə şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi ilə əlaqədar olan cari qanunvericilik və müasir məhkəmə təcrübəsi, o cümlədən, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumunun aidiyyatlı qərarları tədqiq edilir.
Məqaləni linkə daxil olmaqla oxuya bilərsiz.

Rəqəmlərdə

  • 277

    Events
  • 10

    Departments
  • 168

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ