Şərəf və ləyaqət fəlsəfi-hüquqi kateqoriya kimi

İnstitutumuzun "Cinayət hüququ və cinayət prosesi" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəlalə Həsənovanın Juridical Sciences and Education (Юридические Науки и Образование) jurnalının № 62, may 2020-ci il buraxlışında(səh.87-92) "Şərəf və ləyaqət fəlsəfi-hüquqi kateqoriya kimi" başlıqlı məqaləsi nəşr olunub. Məqalədə "şərəf" və "ləyaqət" kateqoriyalarına iki elmin kəsişməsində - hüquq və fəlsəfə kontekstində baxılır. Müəllif bu kateqoriyaların çoxaspektli olduğunu əsaslandırmaqla onların hüququn tətbiqi təcrübəsindəki və hüququn fəlsəfəsindəki anlayışını təhlil edir. Məqalədə şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi ilə əlaqədar olan cari qanunvericilik və müasir məhkəmə təcrübəsi, o cümlədən, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumunun aidiyyatlı qərarları tədqiq edilir.

Gənc tədqiqatçımızın “Securing human rights during armed conflicts” adlı məqaləsi nəşr olundu

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun "Beynəlxalq hüquq"şöbəsinin əməkdaşı Günel Abdıyevanın "Juridical Sciences and education"( Юридические Науки И Образование) jurnalında "Securing human rights during armed conflicts" adlı məqaləsi nəşr olunub. Bu məqalədə silahlı münaqişələr zamanı şəxslərin müdafiəsini təmin edən beynəlxalq insan hüquqları hüququ və beynəlxalq hümanitar hüquq sahələrinin anlayışları verilmiş, onların qarşılıqlı təhlilləri aparılaraq oxşar və fərqli cəhətləri qeyd olunmuşdur. Həmçinin, məqalədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin silahlı qarşıdurmalar zamanı insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı təcrübi mövqeyi araşdırılmış və məhkəmənin baxdığı bəzi işlər təhlil edilmişdir. Məqalənin nəticə hissəsində isə silahlı qarşıdurmalar zamanı insan hüquqlarının pozulması hallarının azaldılması üçün dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların görməli olduğu işlər barəsində təkliflər verilmişdir.

Çin dünyaya təkcə virusla zərər verməyib

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun "Mülki hüquq, mülki proses və sosial-iqtisadi hüquqlar" şöbəsinin böyük elmi işçisi, YUNESKO-nun Bioetika üzrə Beynəlxalq Müəllimlər Forumunun və Dünya Tibbi Hüquq Assosiyasının üzvü Aidə Bəndəliyeva bildirir: “Hazırda dünya mətbuatı COVİD-19 virusunun Çinin Uhan şəhərində, laboratoriyada virusların saxlandığı buzxananın qapısının sınıq olması nəticəsində, məhz həmin laboratoriyadan yayılması və bir çox kəşfiyyat orqanlarının bunun Çində hazırlandığı, yayılma gerçəkliyini araşdırması və s. bu səpkidə yazılar yazmaqdadır. Lakin, vacib bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, indiyənə qədər dünya mətbuatında Çinin uzun illərdir istehsal etdiyi saysız hesabsız keyfiyyətsiz məhsullarının insanların sağlamlığına necə zərərli təsirlər vurması barədə silsilə ciddi yazılar sərgilənmədi. ÜST da daxil olmaqla mütəxəssislər məhz bu məhsulların insanlara müxtəlif xəstəliklər və zərərlər gətirməsi haqqında ciddi araşdırmalar aparıb, onlara qarşı zamanında mübarizə aparıb, beynəlxalq miqyaslı təpki vermədikləri üçün, bu məsuliyyətsizlik həddini aşdı.

Gənc alimimizin yeni məqaləsi dərc olundu

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun “Hüquq sahələrinin müqayisəli təhlili” şöbəsinin müdiri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamiq Aslanovun “Elmi – texniki tərəqqi və dövlətdaxili hüquq” mövzusunda yazdığı məqaləsi “Qanun” elmi hüquq jurnalının №3(305) 2020-ci il buraxılışında çap olunub. Bu məqalə elmi-texniki tərəqqi və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuşdur. Müəllif göstərir ki, elmi-texniki tərəqqi yaradıcılıq azadlığı, fikir və söz azadlığı, təhsil hüququ, şəxsi həyat sirrinin qorunması hüququ, yaşamaq hüququ, sağlamlıq hüququ kimi fundamental subyektiv hüquqlar və onların həyata keçirilməsi şərtləri və təminatları ilə sıx surətdə bağlıdır. Həmçinin elmi-texniki tərəqqi prosesinin konstitusion təsbiti zəruri hesab edilir.

“İnsan alverinə görə məsuliyyət müəyyən edən cinayət qanunvericiliyinin inkişaf tarixi və cəza təyini məsələləri”

İnstitutun “Cinayət hüququ və cinayət prossesi şöbəsinin” böyük elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Hüseynovanın “İnsan alverinə görə məsuliyyət müəyyən edən cinayət qanunvericiliyinin inkişaf tarixi və cəza təyini məsələləri” başlıqlı məqaləsi “Qanun”elmi hüquq jurnalının №3(305) aprel 2020-ci il tarixli buraxılışında dərc olunub. Məqalədə insan alveri və onunla bağlı kiriminal əməllərə görə məsuliyyət müəyyən edən cinayət hüquq normaları təhlil edilmiş, qanunvericilik sisteminin formalaşması tarixinə baxış keçirilmişdir. Tədqiqat işində insan alverinə görə məsuliyyət müəyyən edən cinayət qanunvericiliyinin inkişaf tarixi və cəza təyini məsələlərinə önəm verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi ilk Cinayət Məcəlləsindən başlayaraq, hazırda qüvvədə olan qanunvericilik sistemindəki insan alveri ilə bağlı normalar, mahiyyət etibarı ilə yaxın olan – insan alverini müşaiyyət edə biləcək cinayət tərkibləri şərh edilmiş, hazırkı Cinayət Məcəlləsində təkmil olan insan alveri normasının hipotezası,dispoziyası və sanksiyası barədə müfəssəl təhlil aparılmışdır.

(Русский) Пандемия COVID-19: что еще скрывают СМИ от нас?

АББАС ИСЛАМОВ эпидемиолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института права и прав человека Национальной Академии Наук Азербайджана В глобальном информационном потопе, накрывшем планету в условиях пандемии COVID-19, практически непрерывно распространяются сведения о том, что последствия от заражения коронавирусом могут быть особенно тяжёлыми (до летального исхода) для тех, кто находится в так называемой группе риска. При этом объясняется, что в эту группу входят прежде всего пожилые люди (старше 60 лет), нарко- и алко-зависимые люди, больные диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д. – т.е. все, у кого по естественным (возрастным) причинам или в связи с различными заболеваниями ослаблен иммунитет.

Şimal–Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan dövlətinin maraqları kontekstin

На присоединение нашей республики к транспортному коридору Север-Юг дал согласие общенациональный лидер Гейдар Алиев. После этого в данном направлении был начат ряд важных работ. С тех пор эти вопросы подробно обсуждались на многочисленных встречах, проводимых Министерством транспорта Азербайджанской Республики с руководителями министерств транспорта Исламской Республики Иран и Российской Федерации. Соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг было подписано между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге. После прохождения внутренних процедур в указанных странах Соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года и относится к транспортным инфраструктурам и средствам, обеспечивающих перевозку на всех видах транспорта - железнодорожном, морском, автомобильном, речном и воздушном.

Azərbaycan Prezidenti Aşqabadda Ermənistanın faşist ideologiyasına əsaslanan siyasətini ifşa etdi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Aşqabadda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında tarixi çıxış edərək Ermənistanın faşist ideologiyasına əsaslanan siyasətini ifşa etdi. Dövlətimizin başçısı “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun plenar sessiyasından sonra bu iclasda bir daha qətiyyətli mövqe nümayiş etdirdi. Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru Aytən Mustafazadə bildirib.

“NATO-NUN AZƏRBAYCANLA ƏMƏKDAŞLIQDA MARAQLI OLMASI OBYEKTİV ƏSASLARA SÖYKƏNİR”

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Erl Litzenberqer ölkəmizin NATO-nun vacib və etibarlı tərəfdaşı olduğunu deyib. Azərbaycanın Əfqanıstanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün qoşun və marşrutların verilməsinə sadiqliyini vurğulayan səfir bildirib ki, rəsmi Bakı qlobal terrorçuluq və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizəyə dəyərli töhfə verir: "Bütün dünyada sülhün və sabitliyin qorunub saxlanması və inkişafı üçün ölkələrimizin NATO çərçivəsində tərəfdaş kimi əməkdaşlığı üçün yeni yollar axtarırıq”.

Nəşrlər

Müsahibələr