MÜLKİ HÜQUQ, MÜLKİ PROSES VƏ SOSİAL İQTİSADİ HÜQUQLAR

Tel. (+994 12) 5372080; 5372073
Faks (+994 12) 5372079
Elektron poçtu
Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., prof. Eldar Emileviç Qorin
İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şöbə demokratik prinsiplərin geniş yayılmış olduğu ölkələrin insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına, sosial hüquqlarına dair normativ aktlarının araşdırılması və tətbiqi istiqamətində fəaliyyət qöstərir. Əsas istiqamətlər: - Mülki prosesdə insan hüquqlarının təminatı; - Mülki hüquq və mülki prosesin müasir nəzəri və praktiki problemlərinin həlli yolları ilə bağlı tövsiyələrin hazırlanması; - Mülki hüquq normalarının təcrübədə səmərəli tətbiqi ilə bağlı elmi tədqiqatların təhlili və ümumiləşdirmələrin aparılması, izah və şərhlərin verilməsi; - Fiziki imkanları məhdud olan şəxslərin hüquqları, onların cəmiyyətə inteqrasiyası. Onların tibbi, sosial reabilitasiyasi və məşğulluğu üçün müxtəlif hüquqi normaların xarici təcrübələr əsasında öyrənilməsi, Azərbaycan üçün implementasiya yollarının araşdırılması.
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan üçün yeni elmi istiqamətlər kimi bu sahələrə uyğun problemlərin hüquqi təhlili və qanunvericilik təşəbbüslərinin hazırlanması icra olunur.

News widget

  • 188

    Events
  • 10

    Departments
  • 163

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ