CİNAYƏT HÜQUQU VƏ CİNAYƏT PROSESİ

Tel. (+994 12) 5372073
Faks  (+994 12) 5372079
Elektron poçtu
Struktur bölmənin rəhbəri Prof. h.e.d. Süleymanov Cavanşir İslam oğlu
İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • İnsan Hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsinə uyğun olaraq, ədalətli mühakimənin əsas şərtlərinin təhlili, qanunvericilik ekspertizasının aparılması və təkliflərin hazırlanması; •Azərbaycanda vəkilliyin inkişafı; •Müasir müstəqil, qərəzsiz məhkəmə və tibbi ekspertiza – ədalətli mühakimənin əsas şərti kimi; •Cinayət hüququ, cinayət prosesi – problemlərin araşdırılması, qanunvericiliyin ekspertizası və təkliflərin hazırlanması.
Əsas elmi nəticələri

News widget

  • 383

    Events
  • 10

    Departments
  • 175

    Publications

TƏDBİRLƏRİMİZ