TƏHSİL VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu radjiv_qurbanov@mail.ruinterdep@human.science.az Struktur bölmənin rəhbəri Qurbanov Raciv Vidadi oğlu İşçilərin ümumi sayı 3 Əsas fəaliyyət […]

İNFORMASIYA HÜQUQU

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri s.f.d. Niyazov Xalid Qüdrət oğlu İşçilərin ümumi sayı 5 Əsas fəaliyyət […]

BEYNƏLXALQ HÜQUQ

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri İşçilərin ümumi sayı 4 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • Beynəlxalq […]

HÜQUQ SAHƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Tel. (+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri h.f.d. Aslanov Zamiq Novruz oğlu İşçilərin ümumi sayı 6 Əsas fəaliyyət istiqamətləri Əsas istiqamətlər: – milli qanunvericiliyin […]

CİNAYƏT HÜQUQU VƏ CİNAYƏT PROSESİ

Tel. (+994 12) 5372073 Faks  (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri Prof. h.e.d. Süleymanov Cavanşir İslam oğlu İşçilərin ümumi sayı 11 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • İnsan […]

DÖVLƏT  VƏ KONSTITUSIYA HÜQUQU

Tel. (+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372073 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri h.e.d. Rüstəmzadə Ayxan Xankişi oğlu İşçilərin ümumi sayı 9 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • Qanunvericilik aktlarının […]

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNSAN HÜQUQLARI

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri s.f.d. Elşad Mirbəşiroğlu İşçilərin ümumi sayı 11 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas […]

DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN HÜQUQİ TƏMİNATI ŞÖBƏSİ

Tel. (+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri h.f.d. Əliyev Bəxtiyar Əbdurəhman oğlu İşçilərin ümumi sayı 9 Əsas fəaliyyət istiqamətləri – Şöbə, əsasən, aşağıdakı istiqamətlərdə […]

MÜLKİ HÜQUQ, MÜLKİ PROSES VƏ SOSİAL İQTİSADİ HÜQUQLAR

Tel. (+994 12) 5372080; 5372073 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., prof. Eldar Emileviç Qorin İşçilərin ümumi sayı 11 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şöbə demokratik prinsiplərin geniş […]

Nəşrlər

Müsahibələr

  • Multikulturalizm

    AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun böyük elmi işçisi, tarixçi-etnoqraf, politoloq, Gürcü yəhudiləri Bakı dini icması İdarə Heyətinin üzvü Moisey Bekker bildirmişdir ki, həmrəylik fərqli dünyagörüşlərinə, etnos və mədəniyyətlərə tolerant […]

  • Yupiter xəstəliyi və ya Vaşinqtonun səmərəsiz reseptləri

    İkili standartlardan çox yazır və danışırlar. Bu problem söhbət demokratik prinsiplərdən və insan hüquqlarından gedəndə xüsusilə hiss olunur. ABŞ və Avropanın bir sıra aparıcı ölkələri üçün ikili standartlar siyasətin adi […]