TƏHSİL VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu radjiv_qurbanov@mail.ruinterdep@human.science.az Struktur bölmənin rəhbəri Qurbanov Raciv Vidadi oğlu İşçilərin ümumi sayı 3 Əsas fəaliyyət […]

İNFORMASIYA HÜQUQU

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri s.f.d. Niyazov Xalid Qüdrət oğlu İşçilərin ümumi sayı 5 Əsas fəaliyyət […]

BEYNƏLXALQ HÜQUQ

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri İşçilərin ümumi sayı 4 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • Beynəlxalq […]

HÜQUQ SAHƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Tel. (+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri h.f.d. Aslanov Zamiq Novruz oğlu İşçilərin ümumi sayı 6 Əsas fəaliyyət istiqamətləri Əsas istiqamətlər: – milli qanunvericiliyin […]

CİNAYƏT HÜQUQU VƏ CİNAYƏT PROSESİ

Tel. (+994 12) 5372073 Faks  (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri Prof. h.e.d. Süleymanov Cavanşir İslam oğlu İşçilərin ümumi sayı 11 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • İnsan […]

DÖVLƏT  VƏ KONSTITUSIYA HÜQUQU

Tel. (+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372073 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri h.e.d. Rüstəmzadə Ayxan Xankişi oğlu İşçilərin ümumi sayı 9 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas istiqamətlər: • Qanunvericilik aktlarının […]

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNSAN HÜQUQLARI

Tel. (+994 12) 537 20 73 (+994 12) 537 20 76 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri s.f.d. Elşad Mirbəşiroğlu İşçilərin ümumi sayı 11 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əsas […]

DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN HÜQUQİ TƏMİNATI ŞÖBƏSİ

Tel. (+994 12) 5372073 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri h.f.d. Əliyev Bəxtiyar Əbdurəhman oğlu İşçilərin ümumi sayı 9 Əsas fəaliyyət istiqamətləri – Şöbə, əsasən, aşağıdakı istiqamətlərdə […]

MÜLKİ HÜQUQ, MÜLKİ PROSES VƏ SOSİAL İQTİSADİ HÜQUQLAR

Tel. (+994 12) 5372080; 5372073 Faks (+994 12) 5372079 Elektron poçtu Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., prof. Eldar Emileviç Qorin İşçilərin ümumi sayı 11 Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şöbə demokratik prinsiplərin geniş […]

Xəbərlər

Nəşrlər

Müsahibələr