“Müasir şəraitdə türk xalqlari arasinda əməkdaşliğin perspektivləri” mövzusunda “Dəyirmi masa”

Məlum olduğu kimi, bu il Birinci Türkoloji Qurultayın keçirilməsinin 90 ili tamam olur. Qurultay öz işini 1926-cı il fevral ayının 26-da Bakı şəhərində başlamış və martın 6-na kimi davam etdirmişdi “Dəyirmi masa” ətrafında iştirak edən tədbir iştirakçıları I Türkoloji Qurultayın nə dərəcədə möhtəşəm və mötəbər bir tədbir kimi tarixi əhəmiyyət daşıması haqqında əyani təsəvvür əldə etmək üçün bir çox faktları xatırlatdılar. Qeyd etdilər ki, Qurultayda 131 nümayəndə iştirak etmiş, 17 iclas keçirilmiş, türklərin, bütövlükdə Türk dünyasının dili və tarixinə, etnogenezisi və etnoqrafiyasına, ədəbiyyat və mədəniyyətinə dair 38 məruzə dinlənilmişdir.

“Əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası” beynəlxalq seminar

Avropa İttifaqı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə əməkdaşlığı ilə 05-06 may 2016-cı il tarixlərində Avropa İttifaqının TAİEX Proqramı çərçivəsində “Əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilmişdir.

“QAFQAZDA MƏDƏNİ-DİNİ İRSİN QORUNMASI” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS

4 dekabr 2015-ci ildə AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutu və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlər Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Qafqazda mədəni-dini irsin qorunması” mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirin əsas məqsədi Qafqaz ərazisində mövcud olmuş mədəni-dini abidələrin vəziyyəti, həmin abidələrə qarşı bu günə qədər törədilmiş vəhşiliklərin müzakirəsi olmuşdur.

“GENETİK MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MƏHSULLARIN (GMO) HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ” BEYNƏLXALQ SEMİNAR

Avropa İttifaqı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə əməkdaşlığı ilə 27-28 aprel 2015-ci il tarixlərində Avropa İttifaqının TAİEX proqramı çərçivəsində “Genetik modifikasiya olunmuş məhsulların (GMO) hüquqi tənzimlənməsi və risklərin qiymətləndirilməsi” mövzusunda Beynəlxalq Seminar keçirilmişdir. Seminarın əsas məqsədi Azərbaycanda GMO məhsulları sahəsində hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, ərzaq təhlükəsizliyinin və əhalinin sağlamlığının gücləndirilməsi istiqamətində təkliflərin verilməsidir.

Nəşrlər

Müsahibələr