“Əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası” beynəlxalq seminar

Avropa İttifaqı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə əməkdaşlığı ilə 05-06 may 2016-cı il tarixlərində Avropa İttifaqının TAİEX Proqramı çərçivəsində “Əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilmişdir.

“QAFQAZDA MƏDƏNİ-DİNİ İRSİN QORUNMASI” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS

4 dekabr 2015-ci ildə AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutu və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlər Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Qafqazda mədəni-dini irsin qorunması” mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirin əsas məqsədi Qafqaz ərazisində mövcud olmuş mədəni-dini abidələrin vəziyyəti, həmin abidələrə qarşı bu günə qədər törədilmiş vəhşiliklərin müzakirəsi olmuşdur.

“GENETİK MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MƏHSULLARIN (GMO) HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ” BEYNƏLXALQ SEMİNAR

Avropa İttifaqı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun birgə əməkdaşlığı ilə 27-28 aprel 2015-ci il tarixlərində Avropa İttifaqının TAİEX proqramı çərçivəsində “Genetik modifikasiya olunmuş məhsulların (GMO) hüquqi tənzimlənməsi və risklərin qiymətləndirilməsi” mövzusunda Beynəlxalq Seminar keçirilmişdir. Seminarın əsas məqsədi Azərbaycanda GMO məhsulları sahəsində hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, ərzaq təhlükəsizliyinin və əhalinin sağlamlığının gücləndirilməsi istiqamətində təkliflərin verilməsidir.

“SAXTA ERMƏNİ SOYQIRIMI: UYDURMA VƏ GERÇƏKLİK” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS

10 aprel 2015-ci ildə AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutu tərəfindən “Saxta erməni soyqırımı: uydurma və gerçəklik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Tədbirin əsas məqsədi ermənilərin əzəli Azərbaycan torplaqlarında dinc əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşilikləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq olub.

Nəşrlər

Müsahibələr